Niezalogowany
zmień rozmiar:

LICEUM PLASTYCZNE

Adres: RZEMIEŚLNICZA 6
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Janusz Matuszewski
Strona WWW: http://www.zsp2.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl

Opis oferty:


Liceum Plastyczne im. T.Kulisiewicza jest czteroletnią, publiczną szkołą artystyczną, dającą plastyczne wykształcenie zawodowe i ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej (CEA). Kształcenie w niej ma na celu rozwijanie w młodych ludziach osobowości twórczych, w poczuciu wrażliwości na piękno i estetykę oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe. Po czterech latach nauki uczniowie przystępują do obrony pracy dyplomowej, w wyniku której uzyskują tytuł zawodowy plastyka oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Edukacja obejmuje kształcenie w zakresie ogólnym (przedmioty ogólnokształcące) oraz z przedmiotów artystycznych m.in.: renowacji elementów architektury, rysunku i malarstwa, rzeźby, historii sztuki, kompozycji podstaw fotografii i filmu. W czasie czteroletniego kształcenia uczniowie uczestniczą w rozmaitych formach edukacji plastycznej: współorganizują wystawy, wyjeżdżają na plenery organizowane przez pedagogów.
Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:
- historia sztuki,
- rysunek i malarstwo,
- rzeźba,
- podstawy fotografii i filmu,
- podstawy projektowania - kompozycja,
- specjalność artystyczna (ceramika artystyczna, aranżacja przestrzeni, renowacja elementów architektury).
Lokalizacja w centrum miasta, blisko tzw. Rogatki. Dojazd autobusami linii:
1, 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5B, 6, 12 (dojście od ul. Harcerskiej i ul. Górnośląskiej)
11, 12, 12A, 15, 16, 17, 18, 19, 19O, 19S, 19E, M (dojście od ul. Ułańskiej i ul.Legionów)
Kontakty zagraniczne:
W ramach programu Unii Europejskiej „Socrates” współpracujemy ze szkołami w Niemczech a także z I Liceum w Szcziokino w Rosji. Byliśmy już wielokrotnie ich gośćmi, oni również nas odwiedzili. Programy międzynarodowej wymiany były możliwe dzięki pozyskaniu przez szkołę środków z Unii Europejskiej w latach 2002 - 2010, w których wygraliśmy konkursy aplikacyjne. W 2006 r. pozyskiwaliśmy też środki na aktywną współpracę w ramach twinningu (międzynarodowej współpracy szkół partnerskich) nawet ze środków rządowych. Realizowaliśmy także kolejne wymiany uczniów i kadry pedagogicznej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-13 i aplikujemy o nowe. Taka aktywna polityka szkoły umożliwia naszym uczniom zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą, wyposaża wychowanków w kluczowe kompetencje radzenia sobie na rynkach pracy Unii Europejskiej i zwiększa szanse pozyskania w przyszłości atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie. Dla przykładu w roku szkolnym 2007/8 uczestniczyliśmy w warsztatach artystycznych pn.: "Tygodzień kreatywności" organizowanych przez Jugendwerkstatd w Felsbergu (region Hesji w Niemczech).
Osiągnięcia szkoły
Nasza młodzież odnosi sukcesy w różnego rodzaju przeglądach artystycznych, organizowanych wystawach, konkursach plastycznych.
Praca kaliszanki Malwiny Dziechciarow została uznana za najlepszą spośród polskich prac, które zostały zgłoszone do konkursu „Development Youth Prize 2008” zatytułowanego „Afryka w Centrum Uwagi”. Nagrodą dla uczennicy kaliskiego Liceum Plastycznego był wyjazd do Ghany. Spośród 199 nadesłanych z Polski prac do ścisłego finału, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w Sztokholmie, zakwalifikowały się 2 prace min. plakat Malwiny Dziechciarow.
W 2010 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Kultury Dziecięcej w Tianjinie w Chinach, odbył się konkurs plastyczny, w którym laureatami zostali młodzi artyści z Liceum Plastycznego w Kaliszu: Kinga Janiak, która odebrała złoty medal oraz Marika Leśnierowska, Maciej Talaga, Klaudyna Wondrak, którzy otrzymali wyróżnienia.
Konkurs został zorganizowany przez Polsko – Chińską Fundację Promocji Kultury i Sztuki DONG FENG. Fundacja działa od 2004 roku, jej najważniejszym celem jest budowanie swoistego „kulturalnego mostu” między dwiema różnymi względem siebie kulturami. Udział w ogólnoświatowym konkursie, w którym uczestniczyła młodzież z wielu krajów ze wszystkich kontynentów, zdobycie w nim złotego medalu i wielu wyróżnień, to niebagatelne osiągnięcie młodzieży Liceum Plastycznego. Uczniowie Liceum Plastycznego znaleźli się także w gronie laureatów "Młodzieżowej Nagrody Artystycznej – Erkner 2016" zdobywając jedną z głównych nagród w dziedzinie plastyki i sztuki stosowanej. Zapraszamy!!!

DRZWI OTWARTE

13 kwietnia 2019 w godz. 9.00 - 13.00


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 LP G (PLASTYK) PODBUDOWA GIMNAZJUM Liceum Plastyczne jest czteroletnią, publiczną szkołą artystyczną, dającą plastyczne wykształcenie zawodowe i ogólne
w zakresie liceum ogólnokształcącego. Organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej (CEA). Kształcenie w niej ma na celu rozwijanie w młodych ludziach osobowości twórczych, w poczuciu wrażliwości na piękno i estetykę oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe. Po czterech latach nauki uczniowie przystępują do obrony pracy dyplomowej, w wyniku której uzyskują tytuł zawodowy plastyka oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Przedmioty punktowane: Historia, Informatyka, Język polski, Matematyka
32

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;