Niezalogowany
zmień rozmiar:

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.Jana III Sobieskiego

Adres: Piskorzewie 6
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Szulc
Strona WWW: www.5lo.kalisz.pl
E-mail: 5lo@um.kalisz.pl

Opis oferty:


 

KRÓLEWSKA MISJA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU

 

 

„TWORZYMY ATMOSFERĘ SPRZYJAJĄCĄ ZDOBYWANIU WIEDZY

I UMIEJĘTNOŚCI, PODEJMOWANIU PRACY WYKRACZAJĄCEJ POZA

RAMY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.

JESTEŚMY ŚRODOWISKIEM OTWARTYCH, AKTYWNYCH, ZDOLNYCH

I EMPATYCZNYCH LUDZI.

RYTM ŻYCIA NASZEGO LICEUM WYZNACZAJĄ ZAJĘCIA DODATKOWE,

PROJEKTY UNIJNE, KONKURSY, OBOZY KONDYCYJNE, SZKOLENIA

I WYMIANY MIĘDZYNARODOWE.”

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ, ŻE JESTEŚMY LIDEREM NOWOCZESNEJ EDUKACJI,

INTEGRACJI I KLAS MUNDUROWYCH!Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
IA - KLASA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - MUNDUROWA Rozszerzenia: wos, geografia, informatyka.
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański.
Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa wewnętrznego z zagadnieniami systemu obronności kraju i podstawy bezpieczeństwa państwa oraz musztry wojskowej.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
11
IB1 - KLASA RATOWNICTWA WOJSKOWEGO - MUNDUROWA Rozszerzenia: język angielski/niemiecki, biologia, język polski. Języki obce: angielski, niemiecki. Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego, z zagadnieniami psychologii i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
0
IB2 - KLASA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO - MUNDUROWA Rozszerzenia: język angielski/niemiecki, wos, język polski. Języki obce: angielski, niemiecki. Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa publicznego, z zagadnieniami ochrony i elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
0
IC - KLASA HUMANISTYCZNA (INTEGRACYJNA) Rozszerzenia: język polski, język angielski/niemiecki, historia. Języki obce: angielski, niemiecki.Atutem klasy jest korzystanie z tabletów podczas zajęć edukacyjnych.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
0
ID - KLASA GEOINFORMACYJNA NOWOŚĆ! Rozszerzenia: informatyka, język angielski/niemiecki, geografia. Języki obce: angielski, niemiecki. Przedmiot uzupełniający: elementy geoinformatyki, które zawierają przetwarzanie i analizę informacji geograficznej, systemy baz danych i zagadnienia informatyczne związane z programowaniem.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
0
IE - KLASA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Rozszerzenia: język polski, biologia, historia. Języki obce: angielski, niemiecki. Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki z zagadnieniami współczesnej dydaktyki, resocjalizacji, psychologii społecznej, wychowawczej, rozwojowej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Przedmioty punktowane: Biologia, Historia, Język polski, Matematyka
0
IF - KLASA OGÓLNA NOWOŚĆ! Rozszerzenia: język angielski/niemiecki, język polski, matematyka. Języki obce: angielski, niemiecki i II do wyboru - hiszpański, francuski, rosyjski.

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;