Niezalogowany
zmień rozmiar:

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.Jana III Sobieskiego

Adres: Piskorzewie 6
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Szulc
Strona WWW: www.5lo.kalisz.pl
E-mail: 5lo@um.kalisz.pl

Opis oferty:


 

KRÓLEWSKA MISJA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU

 

 

„TWORZYMY ATMOSFERĘ SPRZYJAJĄCĄ ZDOBYWANIU WIEDZY

I UMIEJĘTNOŚCI, PODEJMOWANIU PRACY WYKRACZAJĄCEJ POZA

RAMY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.

JESTEŚMY ŚRODOWISKIEM OTWARTYCH, AKTYWNYCH, ZDOLNYCH

I EMPATYCZNYCH LUDZI.

RYTM ŻYCIA NASZEGO LICEUM WYZNACZAJĄ ZAJĘCIA DODATKOWE,

PROJEKTY UNIJNE, KONKURSY, OBOZY KONDYCYJNE, SZKOLENIA

I WYMIANY MIĘDZYNARODOWE.”

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ, ŻE JESTEŚMY LIDEREM NOWOCZESNEJ EDUKACJI,

INTEGRACJI I KLAS MUNDUROWYCH!Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
IA - KLASA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - MUNDUROWA Rozszerzenia: wos, geografia, do wyboru - informatyka. j.polski, matematyka, j.angielski/j.niemiecki.
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański. francuski, rosyjski
Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa wewnętrznego z zagadnieniami systemu obronności kraju i podstawy bezpieczeństwa państwa oraz musztry wojskowej.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
32
IB - KLASA RATOWNICTWA WOJSKOWEGO - MUNDUROWA Rozszerzenia: język angielski/niemiecki, biologia, do wyboru - język polski, historia, matematyka, geografia. Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego, z zagadnieniami psychologii i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
IC - KLASA HUMANISTYCZNA - INTEGRACYJNA Rozszerzenia: język polski, historia, do wyboru - język angielski/niemiecki, wos, matematyka, geografia. Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Atutem klasy jest korzystanie z tabletów podczas zajęć edukacyjnych.
Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii społecznej.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
20
ID - KLASA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Rozszerzenia: język polski, biologia, do wyboru - historia, j.angielski/niemiecki,matematyka, wos, chemia, fizyka. Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski . Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki z zagadnieniami współczesnej dydaktyki, resocjalizacji, psychologii społecznej, wychowawczej, rozwojowej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Przedmioty punktowane: Biologia, Historia, Język polski, Matematyka
32
IE - KLASA MEDIALNA Rozszerzenia: informatyka, język angielski/niemiecki, do wyboru: geografia, matematyka, wos, biologia, historia, j.polski. Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański,francuski, rosyjski. Przedmiot uzupełniający: elementy grafiki komputerowej.

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
IF - KLASA ARTYSTYCZNA Rozszerzenia: język angielski/niemiecki, język polski Języki obce: angielski, niemiecki i II do wyboru - hiszpański, francuski, rosyjski. Przedmiot uzupełniający: elementy historii sztuki.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;