Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Widok 96a
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Izabela Kotkowska
Strona WWW: www.4lo.kalisz.pl
E-mail: 4lo@4lo.kalisz.pl

Opis oferty:


IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego jest szkołą młodą z 25-letnią tradycją, ale z wyraźnie ukształtowaną pozycją na edukacyjnej mapie Kalisza.

Uczniowie uczęszczają do 16 oddziałów.

Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kompetencjach zawodowych będący w ogromnej ilości nauczycielami dyplomowanymi, a także z tytułami doktorskimi. Wielu z nich posiada tytuł egzaminatora maturalnego.

Posiadamy Certyfikat Zadowolony konsument wystawiony na podstawie pozytywnych opinii uczniów i ich rodziców.

Szkoła wprowadza kierunki kształcenia zgodne z zainteresowaniami uczniów i oczekiwaniami rodziców. Nadrzędnym celem placówki jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki na wybranych kierunkach studiów wyższych oraz rozwijanie uczniowskich pasji. W szkole realizowane są różnorodne programy oświatowe, kulturalne, sportowe i unijne np. „Make a Step”, „Od zera do milionera”, „Uniwersytet w Twojej Szkole”, „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie”, „2014! Drogi do Wolności”. Corocznie organizujemy Kaliski Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich umiejętności i zainteresowania, np.:Teatr na Widoku (z 25-letnią tradycją), SKS, LOK, Koło Brydżowe ,,Szlemik”, Koło Wolontariusza.  W Liceum prowadzone są warsztaty: dziennikarskie, teatralne, językowe, fotograficzne. Bierzemy także udział w licznych projektach szkolnych i międzyszkolnych. Tradycją szkoły są humanistyczne sesje popularnonaukowe, debaty i działania takie jak: Dzień Polski, Dzień Języków Obcych, Matematyka Wokół Nas, Dzień Sportu, które realizowane są z udziałem uczniów kaliskich gimnazjów. W klasach z rozszerzonym językiem angielskim oferujemy zajęcia z native speakerem z USA. 

Dzięki prężnie działającemu klubowi SKS szkoła odnosi sukcesy w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt oraz innych dyscyplinach sportowych. Każdego roku liceum odwiedzają studenci z zagranicy, którzy prowadzą zajęcia w języku angielskim. Uczniowie „Paderewskiego” wraz ze swoimi nauczycielami angażują się w akcje charytatywne na rzecz rówieśników, osób potrzebujących i niepełnosprawnych, organizując specjalne koncerty, zbiórki darów oraz biorąc liczny udział w akcjach corocznie organizowanych na terenie szkoły i miasta. Dzięki honorowemu krwiodawstwu uczniów i nauczycieli, szkoła została wyróżniona przez Zarząd PCK. Istniejący w naszej szkole Klub ZwierzoLubów wieloma akcjami i aukcjami wspiera Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt. Co roku nasi uczniowie są wolontariuszami WOŚP i od kilku lat zajmują I miejsce za wysokość zebranych pieniędzy.

Od 2008 r. szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem boisk, na których odbywają się lekcje wychowania fizycznego i popołudniowe zajęcia. Nauka na jedną zmianę, doskonale wyposażone sale lekcyjne, szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny i duży parking są dodatkowymi udogodnieniami dla naszych uczniów.

Od 2017 r. szkoła objęta została patronatem Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu i realizuje program klas mundurowych.

Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza im. Jana Pawła II i innych.

1A

Program nauczania w tej klasie jest skupiony na poznawaniu współczesnego świata, jego głównych problemów społecznych, politycznych i kulturowych. Istotną rolę odgrywa w nim zapoznanie się z kulturą europejską i aktualnymi procesami integracyjnymi w Europie. Dogłębnemu ich poznaniu sprzyja nauka  języka obcego w zakresie rozszerzonym z wykorzystaniem technik komputerowych i pracy metodą projektu oraz kolejnego języka w zakresie podstawowym. Okazją do sprawdzenia wiedzy w praktyce są konkursy szkolne, ogólnopolskie i międzynarodowe związane tematycznie z językiem angielskim, geografią, wiedzą o współczesnym świecie. Oferujemy dodatkowe warsztaty dotyczące kultury państw niemieckojęzycznych/anglojęzycznych/hiszpańskojęzycznych.

Nauka w tej klasie umożliwi dostanie się na: filologię angielską, europeistykę, stosunki międzynarodowe, turystykę, geografię, handel zagraniczny

1B

W klasie realizowane są w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia i język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki. Przedmioty wiodące pozwolą skupić się na człowieku jako istocie biologicznej i duchowej. Profil klasy umożliwia twórczy udział młodych ludzi w projektach, akcjach charytatywnych, działaniach, które uwrażliwiają na ważne problemy społeczne. Dodatkowo oferujemy warsztaty z podstaw psychologii.

Nauka w tej klasie umożliwia studiowanie na licznych kierunkach związanych z psychologią, socjologią, pedagogiką, politologią, resocjalizacją, naukami społecznymi, biologią, wychowaniem fizycznym, fizjoterapią, technologią rolniczą. 

1C

Jest to oferta skierowana do uczniów o zainteresowaniach humanistyczno-prawnych. Rozszerzone wiadomości z przedmiotów wiodących stwarzają okazję zdobycia wiedzy o wielkich ludziach i ich dziełach, aktywizują młodych ludzi do poszukiwania miejsc wspólnych pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Okazją do tego są przedmiotowe projekty, sympozja i sesje popularnonaukowe inicjowane i prowadzone przez nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych – spotkaniach z artystami, spektaklach teatralnych, premierach filmowych i związanych z nimi dyskusjach, prowadzonych przez wykładowców akademickich itp. Dodatkowo oferujemy przedmioty dodatkowe artystyczno-medialne.

Profil klasy przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: prawo, historia, filologia polska, kulturoznawstwo, etnologia, socjologia, dziennikarstwo, filozofia, politologia, archeologia.

1D

W klasie realizowane są w zakresie rozszerzonym: język polski lub chemia, biologia i język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki. Przedmioty wiodące pozwolą skupić się na człowieku jako istocie biologicznej i duchowej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych oraz wycieczkach edukacyjnych. Profil klasy umożliwia twórczy udział młodych ludzi w projektach, akcjach charytatywnych, działaniach, które uwrażliwiają na ważne problemy społeczne.

Nauka w tej klasie umożliwia studiowanie na licznych kierunkach związanych z psychologią, socjologią, pedagogiką, politologią, resocjalizacją, medycyną, naukami społecznymi, biologią, wychowaniem fizycznym, fizjoterapią, technologią rolniczą.

1E

Jest to klasa dla uczniów o zainteresowaniach politechnicznych, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności matematyczne powiązane z doskonaleniem posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Oferujemy pracownie komputerowe z najnowszym oprogramowaniem i zapewniamy wysoki poziom nauczania matematyki i technologii informacyjnej. Przedmiotami uzupełniającymi będą rysunek techniczny i geometria wykreślna.

Nauka w tej klasie daje szansę zdobycia zawodów poszukiwanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Dlatego stwarzamy możliwość podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych.

1F

Do tej klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych edukacją policyjno-prawną lub pracą w służbach mundurowych. Program nauczania obejmuje rozszerzony zakres z: języka angielskiego lub języka niemieckiego, wos-u lub geografii. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie będą mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu kryminalistyki, ruchu drogowego, technik samoobrony. Ponadto będą uczestniczyć w zajęciach na strzelnicy. Poznają tajniki pracy służb mundurowych, umożliwią to obserwacje i wycieczki do szkół policyjnych i wojskowych, do instytucji i zakładów działających w obszarze bezpieczeństwa oraz obozy szkoleniowe. Program będzie realizowany w blokach tematycznych.

Klasa przygotowuje do studiowania na kierunkach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, logistyką służb mundurowych i ogólnie pojętym bezpieczeństwem narodowym.

We wszystkich oddziałach uczeń sam wybiera II (lub III - kl. A) język obcy spośród: języka francuskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego, języka włoskiego i języka angielskiego (jeśli wiodącym jeżykiem jest język niemiecki).


Tworzymy klasy akademickie pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydziału Medycznego PWSZ w Kaliszu. Oferujemy cykl zajęć laboratoryjnych i wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1A Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I: język angielski lub język niemiecki Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II: język angielski lub język niemiecki, geografia i wiedza o społeczeństwie. Zajęcia dodatkowe: zajęcia z native speakerem.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
5
1B Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I: język polski, język angielski lub język niemiecki. Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II: język polski, język angielski lub język niemiecki, biologia.Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
6
1C Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I:
język polski.

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II:
język polski,
historia,
język angielski lub wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia dodatkowe:
zajęcia artystyczno-medialne lub elementy kulturoznawstwa.

Przedmioty punktowane: Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka
2
1D Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I: język angielski lub język niemiecki. Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II: język polski lub chemia, język angielski lub język niemiecki, biologia.Zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczno-medialne lub elementy kulturoznawstwa.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
0
1E Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I:język angielski lub język niemiecki.Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II: matematyka.język angielski lub język niemiecki,geografia lub fizyka.Zajęcia dodatkowe: rysunek techniczny, geometria wykreślna.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
0
1F Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie I:
język angielski lub język niemiecki.

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym od klasy II:
język angielski lub język niemiecki,
geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia dodatkowe:
zajęcia obronno-sprawnościowe,
elementy kryminalistyki,
zajęcia przedmedyczno-strzeleckie.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
11

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;