Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Widok 96a
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Izabela Kotkowska
Strona WWW: www.4lo.kalisz.pl
E-mail: 4lo@4lo.kalisz.pl

Opis oferty:


IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego jest szkołą z 27-letnią tradycją. Obecnie uczniowie uczęszczają do 16 oddziałów.

Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kompetencjach zawodowych będący w ogromnej ilości nauczycielami dyplomowanymi, a także z tytułami doktorskimi. Większość z nich posiada tytuł egzaminatora maturalnego.

Szkoła posiada Certyfikat Zadowolony konsument wystawiony na podstawie pozytywnych opinii uczniów i ich rodziców.

Szkoła wprowadza kierunki kształcenia zgodne z zainteresowaniami uczniów i oczekiwaniami rodziców. Nadrzędnym celem placówki jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki na wybranych kierunkach studiów wyższych oraz rozwijanie uczniowskich pasji. W szkole realizowane są różnorodne programy oświatowe, kulturalne, sportowe i unijne. W przeszłości były to: „Make
a Step”, „Od zera do milionera”, „Uniwersytet w Twojej Szkole”, „Jak być aktywnym w demokratycznym państwie”, „2014! Drogi do Wolności”. Corocznie Liceum jest gospodarzem Kaliskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie IV LO co roku wygrywają konkursy i zawody na poziomie rejonowym i wojewódzkim, np. Booktalking (wyróżnienie w roku szkolnym 2017/18 oraz I i II miejsce w roku szkolnym 2018/19). Dzięki prężnie działającemu klubowi SKS szkoła odnosi sukcesy w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt oraz innych dyscyplinach sportowych. 

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich umiejętności
i zainteresowania, np.: Teatr na Widoku (z 27-letnią tradycją), SKSKoło Brydżowe „Szlemik”Klub Wolontariusza.  W Liceum prowadzone są warsztaty: dziennikarskie, teatralne, językowe, fotograficzne. Bierzemy także udział w licznych projektach szkolnych i międzyszkolnych. 

Tradycją szkoły są humanistyczne sesje popularnonaukowe, debaty i działania takie jak: Dzień PolskiDzień Języków ObcychDzień Sportu, które realizowane są z udziałem uczniów kaliskich gimnazjów. Gośćmi podczas sesji są znane osoby ze świata kultury i polityki. 

W klasach z rozszerzonym językiem angielskim oferujemy zajęcia z native speakerem z USA. Każdego roku liceum odwiedzają studenci z zagranicy, którzy prowadzą zajęcia w języku angielskim. 

Uczniowie „Paderewskiego” wraz ze swoimi nauczycielami angażują się w akcje charytatywne na rzecz rówieśników, osób potrzebujących i niepełnosprawnych, organizując specjalne koncerty, zbiórki darów oraz biorąc liczny udział w akcjach corocznie organizowanych na terenie szkoły i miasta. Dzięki honorowemu krwiodawstwu uczniów i nauczycieli szkoła została wyróżniona przez Zarząd PCK. Istniejący w naszej szkole Klub ZwierzoLubów wieloma akcjami i aukcjami wspiera Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt. Co roku nasi uczniowie są wolontariuszami WOŚP i od kilku lat zajmują
I miejsce za sumę zebranych pieniędzy.

Od 2008 r. szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem boisk, na których odbywają się lekcje wychowania fizycznego i popołudniowe zajęcia. Nauka na jedną zmianę, doskonale wyposażone sale lekcyjne, szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny i duży parking są dodatkowymi udogodnieniami dla naszych uczniów.

Od 2017 r. szkoła objęta została patronatem Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu i realizuje program klas mundurowych (o profilu policyjnym).

Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza im. Jana Pawła II i innych.


OFERTA EDUKACYJNA PO GIMNAZJUM:

1A – europejska

Program nauczania w tej klasie jest skupiony na poznawaniu współczesnego świata, jego głównych problemów społecznych, politycznych i kulturowych. Istotną rolę odgrywa w nim zapoznanie się z kulturą europejską i aktualnymi procesami integracyjnymi w Europie. Dogłębnemu ich poznaniu sprzyja nauka  języka obcego w zakresie rozszerzonym z wykorzystaniem technik komputerowych i pracy metodą projektu oraz kolejnego języka w zakresie podstawowym. 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język angielski, geografia, wiedza  społeczeństwie.

Nauka w tej klasie umożliwi dostanie się na: filologię angielską, europeistykę, stosunki międzynarodowe, turystykę, geografię, handel zagraniczny.

1B1 i 1 B2 – psychologiczne

Proponujemy dwie klasy tego typu, gdyż psycholog to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach. Program w tych klasach oraz dodatkowe zajęcia z podstaw psychologii pozwolą na poznanie: przyczyn kierujących ludzkim zachowaniem w określonych sytuacjach, mechanizmów zachowań i procesów zachodzących w tym czasie w mózgu. Dzięki temu młody człowiek szybciej zrozumie otaczający go świat i łatwiej wkroczy w dorosłość. Umożliwią to zajęcia z biologii oraz podstaw psychologii, a także proponowane przez nas warsztaty z psychologami, coachami, tutorami i trenerami.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: biologia, język angielski, język polski.

Nauka w tych klasach może być doskonałym wstępem do studiowania: psychologii, socjologii, politologii i kierunków pokrewnych.

 1C – dziennikarsko-prawna

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu w tej klasie pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy z dziedzin sprzyjających otwieraniu się młodego człowieka na świat i ludzi. Jest to oferta skierowana do uczniów o zainteresowaniach humanistyczno-prawnych. Rozszerzone wiadomości z przedmiotów wiodących stwarzają okazję zdobycia wiedzy o wielkich ludziach i ich dziełach, aktywizują młodych ludzi do poszukiwania miejsc wspólnych pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Okazją do tego są przedmiotowe projekty, sympozja i sesje popularnonaukowe inicjowane i prowadzone przez nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych – spotkaniach z artystami, spektaklach teatralnych, premierach filmowych i związanych z nimi dyskusjach, prowadzonych przez wykładowców akademickich itp.

Przedmioty dodatkowe, zajęcia artystyczno-medialne i elementy kulturoznawstwa, pozwolą na poszerzenie wiedzy o świecie, kulturze i człowieku.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Po nauce w tej klasie uczeń może studiować: prawo, dziennikarstwo, europeistykę, politologię, socjologię itp.

1 E – ekonomiczna

Geografia to również dziedzina, która jest najczęściej wybierana w ofercie naszego liceum. W połączeniu z matematyką zapewnia pełen pakiet wiedzy pozwalający zanalizować zależności ekonomiczne współczesnego świata.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: matematyka i geografia.

Studia, jakie można podjąć po nauce w tej klasie, to: ekonomia i kierunki pokrewne, turystyka, stosunki międzynarodowe itp.

1F - lingwistyczna

Języki są przyszłością świata, dlatego program tej klasy zakłada naukę dwóch języków w trybie rozszerzonym oraz jeszcze jednego w podstawowym. Zajęcia z native speakerem oraz warsztaty ze znajomości kultury państw anglo-, niemiecko- czy hiszpańskojęzycznych pozwolą na poszerzenie nie tylko języka innych narodów, ale i kultury, tradycji i pozwolą młodemu człowiekowi świadomie podróżować po świecie.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: język angielski, język niemiecki lub język hiszpański.

Studia, na jakie uczeń może aplikować po nauce w tej klasie, to: filologia angielska/niemiecka/hiszpańska, lingwistyka, turystyka.We wszystkich oddziałach uczeń sam wybiera II (lub III - kl. F) język obcy spośród: języka francuskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego, języka włoskiego i języka angielskiego (jeśli wiodącym językiem jest język niemiecki).


Tworzymy klasy akademickie pod patronatem Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydziału Medycznego PWSZ w Kaliszu. Oferujemy cykl zajęć laboratoryjnych i wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1A - EUROPEJSKA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język polski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
1B1-PSYCHOLOGICZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia. Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
1B2-PSYCHOLOGICZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, biologia.
Zajęcia dodatkowe: podstawy psychologii.

Przedmioty punktowane: Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
1C-DZIENNIKARSKO-PRAWNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczno-medialne lub elementy kulturoznawstwa.

Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
32
1E-EKONOMICZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w klasie: matematyka, geografia. Zajęcia dodatkowe: przedsiębiorczość i biznes.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32
1F-LINGWISTYCZNA Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, język hiszpański lub język niemiecki.
Zajęcia dodatkowe: z native speakerem oraz warsztaty z kultury państw anglo-, niemiecko-, hiszpańskojęzycznych.

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;