Niezalogowany
zmień rozmiar:

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Adres: Tadeusza Kościuszki 10
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Anna Narewska
Strona WWW: http://www.kopernik.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@kopernik.kalisz.pl

Opis oferty:


III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika nazywane także „szkołą dwojga imion” to jedna z najstarszych szkół w Kaliszu. Kultywuje wspaniałe tradycje i jest najlepszą szkołą w mieście, zajmuje czołowe 7 miejsce w Wielkopolsce, sytuując się w grupie „srebrnych” liceów w Polsce, wg Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonego przez czasopisma: ,,Rzeczpospolita" i,,Perspektywy". Nasi uczniowie uczestnicząc w różnorodnych olimpiadach przedmiotowych, uzyskują tytuły finalistów i laureatów. Wysokie efekty nauczania są widoczne zarówno w wynikach egzaminów maturalnych, jak i EWD. Nasi absolwenci studiują na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą, a ich dalsza kariera zawodowa świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu, jakie otrzymali w murach III LO. Organizowane są liczne konferencje, uczniowie uczestniczą w różnych projektach. Od 8 lat III LO współorganizuje wraz z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie „Dzień Ziemi”. Od 1997r. w liceum istnieje chór"Kopernik"- obecnie w czołówce najlepszych chórów młodzieżowych w Polsce. W ciągu 19-letniej działalności zespół odniósł wiele sukcesów; były to:czołowe miejsca w konkursach etapu wojewódzkiego, wyróżnienia etapu centralnego oraz w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a׳cappella Dzieci i Młodzieży (do najważniejszych nagród możemy zaliczyć ZŁOTE PASMA i ZŁOTE KLUCZE z przeglądów chóralnych, z ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”, Puchar Gazety Pomorskiej, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również dwa SREBRNE i jeden ZŁOTY KAMERTON przyznane w finałach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Chór koncertował w Niemczech. W 2015 roku Chór"Kopernik" odbył tournee koncertowe po Włoszech. Współpracuje z chórami polskimi i europejskimi, a także z Filharmonią Kaliską. Jest wizytówką kulturalną i artystyczną miasta Kalisza. W szkole działa zespół teatralny"Niby nic". Uczestnicy zajęć prezentują się na różnego rodzaju konkursach recytatorskich i przeglądach teatralnych, osiągając wiele sukcesów.Są zdobywcami m.in. Grand Prix XIX Rejonowego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży, Grand Prix VII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Młodzieżowych"MELPOMENA 2012". Aktorskie nagrody indywidualne uczniowie wywalczyli na festiwalu MELPOMENA w 2013 r. Są wśród nich laureaci wojewódzkiego i ogólnopolskiego przeglądu monodramów "Sam na scenie". Z kolei w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim im. Romana Brandstaettera w 2015r.wyróżniła się laureatka III miejsca. W szkole ponadto działa: Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk (organizujące szereg konferencji dla młodzieży z Kalisza), Szkolny Klub Europejski "Młoda Europa" (ważnym elementem działalności są wyjazdy studyjne do Brukseli), prowadzone są również różnorodne zajęcia warsztatowe. Uczniowie uczestniczą w wyjazdowych wykładach otwartych na uczelniach wyższych Wrocławia i Poznania. W ramach wymiany międzynarodowej ze szkołami od 2002 r. corocznie podejmujemy grupy młodzieży z Holandii, Słowacji.Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Przedsiębiorczości, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły z Klasą, Szkoła Dobrze Wychowana, Szkoła Nowych Technologii, Szkoły bez Przemocy, Szkoły w Ruchu,Poczytaj mi przyjacielu. Liceum współpracuje także z wieloma uczelniami wyższymi. W ramach współpracy z UAM zorganizowano w 2014 roku klasę akademicką realizującą rozszerzony program z fizyki. Szkoła współpracuje także z uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi w kraju, np. UAM w Poznaniu i za granicą –CERN w Genewie oraz Ośrodkiem Badań Atomowych w Dubnej (Rosja). Wykorzystując współpracę z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami, od kilku lat cyklicznie organizowane są Szkolne Spotkania z Nauką. Trzydniowe święto Copernicus Science popularyzuje naukę przy współpracy z ośrodkami akademickimi i politechnicznymi,m.in: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Wrocławską, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Kaliszu. W liceum opracowano i wdrożono kilka innowacji pedagogicznych, a w trakcie realizacji jest eksperyment pedagogiczny realizowany z UAM. Twórcza i nowatorska działalność nauczycieli III LO dzielących się swoimi osiągnięciami i wynikami pracy wpisuje się w stosowanie tzw. dobrych praktyk, co znalazło potwierdzenie w wyróżniających ocenach ewaluacji zewnętrznej. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowoczesnych gabinetach, dwóch pracowniach komputerowych i salach multimedialnych. Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki, czytelni oraz dwóch sal gimnastycznych i siłowni.Szkoła posiada laboratorium fizyczno-chemiczne. Do dyspozycji uczniów pozostają m.in.: bezprzewodowy Internet, laptopy, projektory multimedialne i tablice interaktywne. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika jest bardzo aktywne w środowisku i pełni funkcję kreatywnego inicjatora szeregu działań edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i wychowawczych. Warto podkreślić, że cyklicznie organizowane są zjazdy absolwentów „Szkoły Dwojga Imion”. Szkoła wychowała wiele pokoleń inteligencji, a także została wyróżniona „Honorową Odznaką Miasta Kalisza”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz potrzebom współczesnego życia, szkoła ma do zaproponowania wiele ciekawych kierunków kształcenia. Każdy uczeń może znaleźć ofertę, która będzie odpowiadała jego zainteresowaniom i w przyszłości umożliwi wybór wymarzonego kierunku studiów.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1A Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka umożliwią Ci studiowanie na kierunkach: informatyka, matematyka, architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, mechatronika, elektronika i telekomunikacja, elektronika energetyczna, transport lądowy lub morski, biotechnologia, technologia materiałowa, itp.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
1
1B1 Absolwenci tej klasy to przyszli studenci architektury, budownictwa, automatyki i robotyki, elektroniki i technologii informacyjnej, mechatroniki, elektroniki i telekomunikacji, elektroniki energetycznej, informatyki oraz kierunków uniwersyteckich, ekonomicznych i niektórych kierunków medycznych.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
0
1B2 Absolwenci tej klasy to przyszli studenci architektury, budownictwa, automatyki i robotyki, elektroniki i technologii informacyjnej, mechatroniki, elektroniki i telekomunikacji, elektroniki energetycznej, informatyki oraz kierunków uniwersyteckich, ekonomicznych i niektórych kierunków medycznych.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
0
1D1 To doskonała propozycja dla osób chcących podjąć studia na kierunkach medycznych: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo lub pokrewnych kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz wielu kierunkach politechnicznych i rolniczych. W klasie tej realizowany będzie program matematyki z elementami rozszerzenia oraz przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
0
1D2 To doskonała propozycja dla osób chcących podjąć studia na kierunkach medycznych: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo lub pokrewnych kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz wielu kierunkach politechnicznych i rolniczych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
0
1D3 To doskonała propozycja dla osób chcących podjąć studia na kierunkach medycznych: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo lub pokrewnych kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz wielu kierunkach politechnicznych i rolniczych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
0
1F Realizowane w zakresie rozszerzonym przedmioty to dobre przygotowanie do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, europeistyka, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stosunki międzynarodowe, socjologia, politologia, filozofia, kulturoznawstwo, praca socjalna itp. W tej klasie połączysz zainteresowania historyczne z literackimi i politycznymi.

Przedmioty punktowane: Historia, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
3
1G Proponowana grupa przedmiotów stanowi ofertę dla osób wiążących swoją przyszłość z takimi kierunkami jak: ekonomia, matematyka, budownictwo, geodezja, geologia, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, turystyka i rekreacja, administracja, finanse
i rachunkowość, gospodarka przestrzenna i archeologia.


Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;