Niezalogowany
zmień rozmiar:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Grodzka 1
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Urszula Janczar
Strona WWW: http://asnyk.com.pl
E-mail: loasnyk@gmail.com

Opis oferty:


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu jest najstarszą szkołą w mieście i jedną z najstarszych szkół w Polsce. Nauczyciele i uczniowie tworzą niepowtarzalny klimat, który umożliwia realizowanie ambicji naukowych młodzieży oraz pozwala naszej szkole utrzymywać się w gronie najlepszych szkół w Polsce i osiągać bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych.


Co nas wyróżnia?

Jesteśmy otwarci na propozycje uczniów i staramy się dostosować ofertę edukacyjną i wychowawczą do zainteresowań młodzieży. Od ośmiu lat w szkole prowadzone są zajęcia etyki, co roku realizujemy różne projekty edukacyjne krajowe i międzynarodowe, dzięki którym uczniowie rozwijają i zdobywają nowe kompetencje, aktywnie działa samorząd uczniowski i Klub Wolontariusza, a od roku szkolnego 2016/2017 również chór szkolny. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać w kołach zainteresowań: biologicznym, chemicznym, fizycznym, matematycznym, plastycznym i innych oraz na zajęciach SKS, a także sprawdzając się w licznych konkursach: matematycznym Koma, czytania poezji niemieckiej Lesen Gehen, czytania prozy angielskiej, tłumaczeniowym, itd. Prezentują również swoje pasje podczas corocznego Talent Show.

Sięgamy wysoko !

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, Towarzystwem Filozoficznym, Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kaliszu organizujemy spotkania, warsztaty i wspólne wydarzenia kulturalne. Nasi uczniowie włączani są w dyskurs akademicki, uczestnicząc w wykładach, konferencjach, spotkaniach autorskich, lektoratach, kołach naukowych, pracach badawczych z pracownikami naukowymi. Do szkoły zapraszani są specjaliści, ludzie nauki i kultury, którzy prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów problematyką przyrodniczą, humanistyczną, społeczną. Spotkania te są skutecznym sposobem nauczania, wpisującym się w nowoczesną dydaktykę zwiększającą dostęp młodzieży do najnowszych treści naukowych. Współpracujemy z Wydziałem Filologii Polskiej UAM, Wydziałem Prawa i Administracji UAM oraz Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie uczestniczą w zajęciach z prawa oraz warsztatach języka angielskiego. Dzięki kontaktom nawiązanym z wybitnymi absolwentami, m.in.: prof. Mieczysławem Mąkoszą, prof. Arturem Jarmołowskim, młodzież uczestniczy w naukowych spotkaniach na uczelniach.

Mówimy wieloma językami!

Jesteśmy Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec i jako jedyna szkoła w Kaliszu przygotowujemy uczniów do egzaminu DSD B2/C1 z języka niemieckiego, dając im możliwość zdobycia bezpłatnie dyplomu językowego na poziomie licencjackim. Od 1993 r. szkoła organizuje coroczną wymianę uczniów z Gimnasium Hammonense w Hamm oraz projekty międzynarodowe. Co roku uczniowie osiągający najlepsze wyniki z języka niemieckiego i najlepszy maturzysta otrzymują nagrody Burmistrza Hamm, a także stypendia językowe fundowane przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego z Niemiec. W tradycję naszej szkoły wpisały się również wyjazdy językowo-edukacyjne do Londynu.

W klasie językowej A uczniowie mogą jako język rozszerzony wybrać język niemiecki lub angielski. W pozostałych klasach zazwyczaj uczniowie jako główny język obcy wybierają angielski i wówczas drugim językiem może być w  klasach B, D niemiecki lub włoski, a w klasach E, F- hiszpański lub niemiecki. Tworzenie poszczególnych grup językowych we wszystkich klasach uzależnione jest od ilości chętnych i możliwości organizacyjnych.


Na rok szkolny 2018/2019 proponujemy następujące klasy:

1A – Lingua - klasa językowa

Dla uczniów, którzy lubią języki obce oraz wiedzę o społeczeństwie lub w przyszłości chcieliby studiować za granicą. Uczniowie grupy An -DSD w klasie trzeciej w grudniu przystępują do egzaminu DSD B2/C1. Egzamin ten umożliwia podjęcie dowolnych studiów na uczelniach w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminu z języka. To klasa dla przyszłych filologów, politologów, prawników, notariuszy - zarówno w kraju jak i zagranicą - po studiach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 

Przedmiotami punktowanymi są:

1Aa - język polski, matematyka, język angielski oraz historia/wiedza o społeczeństwie
(system wybierze lepszą z ocen)

1An - język polski, matematyka, język niemiecki oraz historia/wiedza o społeczeństwie (system wybierze lepszą z ocen)


1B – Columbus

(klasa matematyczno-geograficzna lub matematyczno-fizyczna)

Klasa, w której w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka, a od klasy drugiej jeden z przedmiotów: geografia lub fizyka. Realizacja tylko dwóch przedmiotów rozszerzonych umożliwia dobre przygotowanie się do matury na poziomie rozszerzonym i dalszej edukacji. Klasa ta ułatwi Ci dostanie się na studia politechniczne, uniwersyteckie  lub ekonomiczne, umożliwiające pracę w różnych zawodach związanych z przedmiotami kierunkowymi. Nauka w tej klasie otwiera przed Tobą również drogę na studia medyczne oraz techniczne związane z naukami medycznymi. Propozycja nie do odrzucenia dla osób pragnących realizować się w zawodzie m.in. fizyka, matematyka, geologa, geodety, inżyniera różnych specjalności.

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy oraz fizyka lub geografia (system wybierze lepszą z ocen)
1D - Temida  (klasa europejsko-prawna).

Przedmiotami rozszerzonymi są język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, a przedmiotem uzupełniającym podstawy prawa. Propozycja nie do odrzucenia dla osób pragnących realizować się w zawodzie m.in. prawnika, psychologa, dziennikarza, historyka, polonisty, politologa, archeologa, kulturoznawcy. Młodzież klas humanistycznych bierze udział w licznych wykładach i warsztatach, gdyż jest objęta patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współpracujemy z wydziałami Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Prawa i Administracji, a także z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Kaliszu i Poznaniu przez wykładowców uczelni. Młodzież realizuje projekty naukowe, dzięki którym włączana jest w aktywność uniwersytecką.

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie/historia (system wybierze lepszą z ocen)


1E - Medicus Eskulap (klasa biologiczno-chemiczna).

W zakresie rozszerzonym realizowane są dwa przedmioty: biologia i chemia, a przedmiotem uzupełniającym jest fizyka w naukach medycznych, na której zdobędziesz wiedzę niezbędną dla przyszłych lekarzy, weterynarzy, stomatologów m.in. w zakresie technologii i urządzeń diagnostycznych stosowanych w tych zawodach. To klasa także dla przyszłych biologów, chemików, farmaceutów, ekologów czy technologów żywności.  Uczniowie biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych lub specjalistów (lekcje anatomii, wyjazdowe zajęcia laboratoryjne).

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, biologia, chemia


1F - Medicus  da Vinci (klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna).

W zakresie rozszerzonym realizowane są trzy przedmioty: biologia, chemia i matematyka. To klasa dla osób myślących o zawodzie lekarza, stomatologa, weterynarza, rehabilitanta, przygotowująca także przyszłych biologów, chemików, farmaceutów, ekologów czy technologów żywności. Również osoby planujące studia na wielu kierunkach technicznych związanych z naukami medycznymi lub biologicznymi mogą wybrać tę ofertę.  Uczniowie biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych lub specjalistów (lekcje anatomii, zajęcia laboratoryjne).

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, biologia, chemia


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
AA LINGUA W zakresie rozszerzonym - język angielski i wiedza o społeczeństwie. Klasa dla osób chcących studiować np. lingwistykę, politologię, inne kierunki humanistyczne.

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie
0
AN LINGUA W zakresie rozszerzonym - język niemiecki i wiedza o społeczeństwie. Przygotujesz się do bezpłatnego egzaminu DSD B2/C1, umożliwiającego podjęcie dowolnego kierunku studiów na uczelniach w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminu z języka.

Przedmioty punktowane: Język niemiecki, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie
0
B COLUMBUS Klasa dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, przygotowująca do studiów na uczelniach technicznych, uniwersytetach oraz kierunkach medycznych i pokrewnych. W zakresie rozszerzonym - matematyka oraz geografia lub fizyka.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Fizyka, Geografia,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
0
D TEMIDA Klasa dla osób planujących w przyszłości studia na kierunkach humanistycznych. Realizowane są trzy przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Przedmiotem uzupełniającym są podstawy prawa.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
0
E MEDICUS ESKULAP Klasa dla osób planujących w przyszłości studia na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych. W zakresie rozszerzonym realizowane są biologia i chemia, a przedmiotem uzupełniającym jest fizyka w naukach medycznych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
0
F MEDICUS DA VINCI W zakresie rozszerzonym realizowane są biologia, chemia i matematyka - dobra propozycja dla osób planujących w przyszłości studia na kierunkach medycznych, politechnicznych oraz przyrodniczych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;