Niezalogowany
zmień rozmiar:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Adres: Grodzka 1
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Urszula Janczar
Strona WWW: http://asnyk.com.pl
E-mail: loasnyk@gmail.com

Opis oferty:


Opis oferty:

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka jest najstarszą szkołą w Kaliszu i jedną z najstarszych szkół w Polsce. W tym roku będziemy obchodzić 200. Rocznicę wzniesienia naszego gmachu, co wiąże się z organizacją licznych wydarzeń i przedsięwzięć dla uczniów naszej szkoły, ich rodziców oraz sympatyków I Liceum.

Szkołę kreują ludzie. W naszym przypadku są to ludzie z pasją, kreatywni, otwarci na nowe wyzwania. Nauczyciele i uczniowie tworzą w Asnyku niepowtarzalny klimat, który umożliwia realizowanie ambicji naukowych młodzieży oraz pozwala nam utrzymywać się w gronie najlepszych szkół w Polsce i osiągać bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Rezultatem tego jest miejsce na liście najlepszych szkół według rankingu Perspektyw 2019.

Co nas wyróżnia?

Będąc kameralną szkołą, mamy możliwość otworzyć się na potrzeby i propozycje uczniów, dostosować ofertę edukacyjną i wychowawczą do zainteresowań młodzieży. Nasze indywidualne podejście do uczniów przejawia się w organizacji licznych zajęć dodatkowych ze wszystkich przedmiotów, które umożliwiają naszym uczniom osiąganie różnych celów: poszerzanie i uzupełnianie wiedzy, przygotowanie do konkursów i olimpiad oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. Od ośmiu lat w szkole prowadzone są zajęcia etyki, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Prowadzimy koła zainteresowań: biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, filozoficzne, teatralne, zajęcia SKS, międzyszkolne debaty językowe, spotkania z ciekawymi osobowościami.

 

Uczniowie sprawdzają swoje zdolności w licznych konkursach: matematycznym Koma, czytania poezji niemieckiej Lesen Gehen, czytania prozy angielskiej, tłumaczeniowym, itd. Prezentują również swoje pasje podczas corocznego Talent Show czy uzdolnienia sportowe podczas Tygodnia Zdrowia oraz licznych turniejów sportowych. Uczniowie biorą udział w grach literackich organizowanych przez nasze miasto.

 

Co roku realizujemy ciekawe projekty edukacyjne krajowe i międzynarodowe, dzięki którym uczniowie rozwijają i zdobywają nowe kompetencje. W 2018 roku przystąpiliśmy do projektu Cyfrowa Wielkopolsk@2020, dzięki czemu posiadamy nowoczesne centrum konferencyjne oraz bezprzewodową sieć Wi-Fi i szybki Internet światłowodowy. Nauczyciele korzystają ze szkoleń zagranicznych w ramach projektu Erasmus+, by stale doskonalić swoje umiejętności. Realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie, propagujący zachowania prozdrowotne wśród młodzieży. Jesteśmy częścią projektu „Filozofia w szkole” realizowanego przez członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z oddziałem w Kaliszu. Jako liderzy programu Szkoła & Sztuka i Kino realizowany w roku szkolnym 2016/2017 w CKiS
w Kaliszu uczniowie naszej szkoły wygrali jednodniową wycieczkę do Wrocławia wraz
z opiekunami. Program „Młoda krew ratuje życie” również na stałe wpisał się w naszą szkolną rzeczywistość. „Myśl pozytywnie” to kolejny program, udział w którym pozytywnie przyczynia się do rozwoju emocjonalnego naszych uczniów i pozwala realizować ciekawe inicjatywy uczniowskie.

 

Aktywnie działa samorząd uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza, przeprowadzając akcje i wydarzenia na rzecz społeczności uczniowskiej i lokalnej, mające charakter społeczny, edukacyjny, charytatywny, rozrywkowo sportowy.

 

 

Okiem ucznia - Dlaczego Asnyk?

 

Wypowiedzi uczniów wskazują przede wszystkim na wysoki poziom nauczania, dużą atrakcyjność zajęć oraz kontakty z uczelniami wyższymi, propozycje zajęć dodatkowych, wysoko wykwalifikowaną kadrę, przyjazną atmosferę panującą w szkole, indywidualne podejście do ucznia, kameralne warunki pracy i pozytywne opinie o szkole w środowisku lokalnym.

 

Alicja - klasa III

"Wybór dalszej drogi edukacyjnej niejednokrotnie okazuje się niezwykle skomplikowany. Najważniejszymi  kryteriami, które zadecydowały o kontynuacji nauki w I LO im. Adama Asnyka były wspaniała kadra nauczycielska, gwarantująca wysoki poziom nauczania, poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań. Uczęszczając do tego liceum przestałam postrzegać nauczycieli wyłącznie przez pryzmat stereotypów i przekonałam się, że mogą oni przekazywać wiedzę z pasją, a jednocześnie być nie tylko mentorami, lecz przyjaciółmi zapewniającymi poczucie bezpieczeństwa oraz  dobrą radę w każdej życiowej kwestii. Dzięki dodatkowym zajęciom mogłam nie tylko pogłębiać niezbędną do matury wiedzę, ale również własne zainteresowania humanistyczne, które mogłam wykorzystać  na Olimpiadzie Literatury i Języka polskiego. To właśnie szczerość, uśmiech i wzajemna współpraca sprawiły, że z pewnością I LO na zawsze pozostanie w mojej pamięci."

 

Zuzanna – klasa III

"Moja historia z wyborem szkoły była dosyć specyficzna. Do grona Asnykowców dołączyłam dopiero w 2 klasie liceum. Wybrałam tę szkołę, bo słyszałam wiele pozytywnych opinii dotyczących atmosfery tu panującej i świetnej kadry, która zawsze służy pomocą. Przychodząc do Asnyka zapoczątkowałam wiele wartościowych przyjaźni, poza tym odkryłam u siebie zamiłowanie do takich przedmiotów, jak język angielski czy język polski. Wszystko to dzięki nauczycielom, którzy swoją prace wykonują z pasją i mają genialny kontakt z uczniem. Poza tym każda osoba uczęszczająca do tej szkoły jest otwarta i służy pomocą. Wspieramy się  i wzajemnie dążymy do wspólnych celów."

 

Maciej – klasa III

"Wybrałem tę szkołę ze względu na jej prestiż, wysoko wykwalifikowaną kadrę, co zapewnia uczenie się od najlepszych, przyjazną atmosferę panującą w szkole, atrakcyjne prowadzenie zajęć (ciekawe eksperymenty chemiczne, które umożliwiają lepsze zrozumienie materiału), dodatkowe zajęcia, podczas których można wyjaśnić niezrozumiałe treści oraz wycieczki dydaktyczne."

 

Wojtek – klasa III

"Szkoła zapewnia kameralne warunki do nauki, przyjazną atmosferę, posiada dobrą kadrę nauczycielską, która ma przyjazne podejście do uczniów. Dodatkowymi atutami są ciekawe zajęcia anatomiczne oraz możliwość kontaktu z uczelniami."

 

Larissa – klasa I

"Asnyka wybrałam ze względu na możliwość zdawania egzaminu DSD. Sama szkoła nie jest ogromna i wywarła na mnie wrażenie rodzinnego, przytulnego miejsca i poczułam się tutaj od razu bardzo dobrze. Jestem w klasie F więc bio-chem, a asnykowskie bio-chemy zawsze miały super opinię, osoby które pytałam również polecały szkołę. Nie żałuję swojej decyzji, gdyż nauczyciele są super, w sprawie konkursów wszyscy są bardzo wspierający, a z nauczycielami na profilu lingwistycznym można się bardzo wiele nauczyć."

 

Julia – klasa I

"Wybrałam I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, ponieważ cenię sobie tradycje, zasady, możliwości jakie oferuje szkoła oraz poziom jej nauczania. Wybierając szkołę brałam pod uwagę zdanie moich bliskich, a przede wszystkim taty, który był dumnym absolwentem I Liceum w Kaliszu. Szkoła jest niewielka, dzięki czemu nie ma anonimowości oraz przyjazna, a grono pedagogiczne jest wsparciem dla ucznia.

 

Sięgamy wysoko!

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, Towarzystwem Filozoficznym, Stowarzyszeniem Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Kaliszu organizujemy spotkania, warsztaty i wspólne wydarzenia kulturalne. Nasi uczniowie włączani są w dyskurs akademicki, uczestnicząc w wykładach, konferencjach, spotkaniach autorskich, lektoratach, kołach naukowych, pracach badawczych z pracownikami naukowymi. Do szkoły zapraszani są specjaliści, ludzie nauki i kultury, którzy prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów problematyką przyrodniczą, humanistyczną, społeczną. Spotkania te są skutecznym sposobem nauczania, wpisującym się w nowoczesną dydaktykę zwiększającą dostęp młodzieży do najnowszych treści naukowych. Współpracujemy z Wydziałem Filologii Polskiej UAM, Wydziałem Prawa i Administracji UAM oraz Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie uczestniczą w zajęciach z prawa oraz warsztatach języka angielskiego. W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach którego nasi uczniowie uczestniczą
w zajęciach na uczelni i zdobywają nowe umiejętności w zakresie biologii, aby skutecznie przygotować się do podjęcia studiów medycznych.

Mówimy wieloma językami!

Jesteśmy Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec i jako jedyna szkoła w Kaliszu przygotowujemy uczniów do egzaminu DSD B2/C1 z języka niemieckiego, dając im możliwość zdobycia bezpłatnie dyplomu językowego na poziomie licencjackim. Od 2018 roku szkoła prowadzi innowacyjny oddział międzyszkolny, dla uczniów z pozostałych kaliskich liceów, w ramach którego istnieje możliwość zdania egzaminu DSD1/2.  Od 1993 r. szkoła organizuje coroczną wymianę uczniów z Gimnasium Hammonense w Hamm oraz projekty międzynarodowe. Co roku uczniowie osiągający najlepsze wyniki z języka niemieckiego i najlepszy maturzysta otrzymują nagrody Burmistrza Hamm, a także stypendia językowe fundowane przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego z Niemiec. W tradycję naszej szkoły wpisały się również wyjazdy językowo-edukacyjne do Londynu oraz liczne debaty międzyszkolne i wykłady oraz warsztaty organizowane dla naszych uczniów przez WPA UAM w Kaliszu.

W klasie językowej A uczniowie mogą jako język rozszerzony wybrać język niemiecki lub angielski. W pozostałych klasach zazwyczaj uczniowie jako główny język obcy wybierają angielski i wówczas drugim językiem może być niemiecki lub hiszpański.

Tworzenie poszczególnych grup językowych we wszystkich klasach uzależnione jest od ilości chętnych i możliwości organizacyjnych.

 

Nasze wspólne sukcesy!

 

Larissa Biernacki

- zakwalifikowała się do finału  41 Olimpiady Języka Niemieckiego i będzie reprezentować szkołę na szczeblu centralnym 29-31 marca 2019r. w Poznaniu.

 

Alicja Karasińska

- zakwalifikowała się do etapu okręgowego XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

Michał Waszak

- finalista Konkursu Filozoficznego w Krakowie (2017/18)

 

Michalina Maria Krysiak

- tytuł finalisty w XLVIII Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, przygotowując pracę na  temat orientalizmu japońskiego w polskiej literaturze i kulturze,

- tytuł laureata XXIX Olimpiady Filozoficznej(2016/17)

- tytuł finalisty w V Interdyscyplinarnych Warsztatach Filozoficznych dla Młodzieży organizowanych przez Wydział Filozoficzny  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

- stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci - przynależność do programu pomocy wybitnie zdolnym, w ramach którego zapewniła sobie: uczestnictwo w Spotkaniach Humanistycznych w Krakowie (zajęcia na UJ) - grudzień 2017, uczestnictwo w Marcowych Seminariach Humanistycznych w Warszawie (zajęcia na UW), marzec 2018 oraz uczestnictwo w rocznym programie Pierwszy Tutor organizowanego przez Collegium Invisibile (indywidualna praca badawcza podopiecznego i regularne konsultowanie jej wyników z tutorem) - praca filozoficzna pod opieką p. Alicji Neumman (UJ) - temat tutorialu: Umysł, percepcja, wolność. Filozofia wieczysta a kondycja człowieka w XXI wieku.

 

Wiktoria Spychała

- II miejsce w Konkursie wojewódzkim  Lesen gehen, konkursie pięknego czytania poezji niemieckiej.

 

Najwyższy wynik egzaminu DSD II w roku 2018 w okręgu Polska Południowa, do którego należy nasza szkoła. (W poprzednich latach również zdawalność stuprocentowa). 

 

Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu oraz wyróżnienie w konkursie „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego 2018”

 

III miejsce i wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera, który zorganizowała biblioteka w Opatówku.

 

Julia Rudowicz

 

I miejsce w diecezjalnym etapie Olimpiady Teologii Katolickiej, zakwalifikowała się tym samym do ogólnopolskiego etapu olimpiady.

 

 

Sukcesy sportowe

 

2018/2019
- Mistrzostwo Kalisza w pływaniu drużynowym chłopców.
- II miejsce w Mistrzostwach Kalisza w pływaniu drużynowym dziewcząt.
- IV miejsce w Finale Wojewódzkim w pływaniu drużynowym chłopców.
- II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Kalisza w badmintonie dziewcząt.
- III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Kalisza w badmintonie chłopców.
- III miejsce w Mistrzostwach Kalisza w piłce ręcznej dziewcząt.
- II miejsce w Mistrzostwach Kalisza w koszykówce chłopców.
- III miejsce w Mistrzostwach Kalisza w piłce siatkowej chłopców.


2017/2018
- Mistrzostwo Kalisza w pływaniu drużynowym chłopców.
- II miejsce w Mistrzostwach Kalisza w pływaniu drużynowym dziewcząt.
- III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Kalisza w badmintonie chłopców.
- Mistrzostwo Kalisza w piłce siatkowej chłopców.
- Mistrzostwo Rejonu w piłce siatkowej chłopców.
- Mistrzostwo Kalisza w plażowej piłce siatkowej chłopców.
- Mistrzostwo Rejonu w plażowej piłce siatkowej  chłopców.
- Mistrzostwo Kalisza w streetballu chłopców.
- I miejsce chłopców w I Deblowym Turnieju Badmintona o Puchar Dyrekcji I LO.
- II miejsce dziewcząt w I Deblowym Turnieju Badmintona o Puchar Dyrekcji I LO.Propozycje dla absolwentów  GIMNAZJUM 


1A – Lingua - klasa językowa 

Dla uczniów, którzy lubią języki obce oraz wiedzę o społeczeństwie lub w przyszłości chcieliby studiować za granicą. Proponujemy dwie grupy: Aa - z rozszerzonym językiem angielskim oraz An - z językiem niemieckim. Uczniowie grupy An -DSD w klasie trzeciej mogą w grudniu przystąpić do egzaminu DSD B2/C1, który umożliwia podjęcie dowolnych studiów na uczelniach w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminu z języka. Szczególnie zachęcamy do wyboru klasy An osoby, które przystępowały do egzaminu DSD B1.

Lingua to klasa dla przyszłych filologów, politologów, prawników, notariuszy - zarówno w kraju jak i zagranicą - po studiach na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 

Przedmiotami punktowanymi są:

1Aa - język polski, matematyka, język angielski oraz historia/wiedza o społeczeństwie (system wybierze lepszą z ocen)

1An - język polski, matematyka, język niemiecki oraz historia/wiedza o społeczeństwie (system wybierze lepszą z ocen)


 1B - TALES 

(klasa matematyczno-geograficzna lub matematyczno-chemiczna)

Klasa, w której w zakresie rozszerzonym realizowana jest matematyka, a od klasy drugiej jeden z przedmiotów: geografia lub chemia Realizacja tylko dwóch przedmiotów rozszerzonych umożliwia dobre przygotowanie się do matury na poziomie rozszerzonym i dalszej edukacji. Klasa ta ułatwi Ci dostanie się na studia politechniczne, uniwersyteckie  lub ekonomiczne, umożliwiające pracę w różnych zawodach związanych z przedmiotami kierunkowymi. Nauka w tej klasie otwiera przed Tobą również drogę na studia medyczne oraz techniczne związane z naukami medycznymi. Propozycja nie do odrzucenia dla osób pragnących realizować się w zawodzie m.in. chemika, matematyka, geologa, geodety, inżyniera różnych specjalności.

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy oraz chemia lub geografia (system wybierze lepszą z ocen)

 

 1D - Temida  (klasa europejsko-prawna) 

Przedmiotami rozszerzonymi są język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, a przedmiotem uzupełniającym podstawy prawa. Propozycja nie do odrzucenia dla osób pragnących realizować się w zawodzie m.in. prawnika, psychologa, dziennikarza, historyka, polonisty, politologa, archeologa, kulturoznawcy. Młodzież klas humanistycznych bierze udział w licznych wykładach i warsztatach, gdyż jest objęta patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - współpracujemy z wydziałami Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Prawa i Administracji, a także z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w Kaliszu i Poznaniu przez wykładowców uczelni. Młodzież realizuje projekty naukowe, dzięki którym włączana jest w aktywność uniwersytecką.

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie/historia (system wybierze lepszą z ocen)

 
1F - Medicus  da Vinci (klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna).

W zakresie rozszerzonym realizowane są trzy przedmioty: biologia, chemia i matematyka. To klasa dla osób myślących o zawodzie lekarza, stomatologa, weterynarza, rehabilitanta, przygotowująca także przyszłych biologów, chemików, farmaceutów, ekologów czy technologów żywności. Również osoby planujące studia na wielu kierunkach technicznych związanych z naukami medycznymi lub biologicznymi mogą wybrać tę ofertę.  Uczniowie biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych lub specjalistów (lekcje anatomii, zajęcia laboratoryjne).

Przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, biologia, chemia
 


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
AA LINGUA W zakresie rozszerzonym - język angielski i wiedza o społeczeństwie. Klasa dla osób chcących studiować np. lingwistykę, politologię, inne kierunki humanistyczne.

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie
20
AN LINGUA W zakresie rozszerzonym - język niemiecki i wiedza o społeczeństwie. Przygotujesz się do bezpłatnego egzaminu DSD B2/C1, umożliwiającego podjęcie dowolnego kierunku studiów na uczelniach w Niemczech bez konieczności zdawania egzaminu z języka.

Przedmioty punktowane: Język niemiecki, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie
10
B TALES Klasa dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, przygotowująca do studiów na uczelniach technicznych, uniwersytetach oraz kierunkach medycznych i pokrewnych. W zakresie rozszerzonym - matematyka oraz geografia lub chemia.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Chemia, Geografia,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
D TEMIDA Klasa dla osób planujących w przyszłości studia na kierunkach humanistycznych. Realizowane są trzy przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie i język polski. Przedmiotem uzupełniającym są podstawy prawa.

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Historia, Wiedza o społeczeństwie,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język włoski
30
F MEDICUS DA VINCI W zakresie rozszerzonym realizowane są biologia, chemia i matematyka - dobra propozycja dla osób planujących w przyszłości studia na kierunkach medycznych, politechnicznych oraz przyrodniczych.

Przedmioty punktowane: Biologia, Chemia, Język polski, Matematyka
30

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;