Niezalogowany
zmień rozmiar:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

Adres: RZEMIEŚLNICZA 6
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Janusz Matuszewski
Strona WWW: http://www.zsp2.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl

Opis oferty:


Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 oferuje uzyskanie kwalifikacji w wielu specjalnościach, w zawodach poszukiwanych na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Jesteśmy szkołą z własną bazą warsztatową, z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami do nauki zawodu oraz w pełni wykwalifikowaną kadrą nauczycielską. Współpracujemy z największymi firmami budowlanymi w regionie, stosującymi najnowsze technologie w budownictwie.W ramach programu Unii Europejskiej „Socrates” współpracujemy ze szkołami w Niemczech i w Szcziokino w Rosji. Byliśmy już wielokrotnie ich gośćmi, oni również nas odwiedzili. Programy międzynarodowej wymiany były możliwe dzięki pozyskaniu przez szkołę środków z Unii Europejskiej w latach 2002, 2004, 2005, w których wygraliśmy konkursy aplikacyjne. W 2006 r. pozyskiwaliśmy też środki na aktywną współpracę w ramach twinningu (międzynarodowej współpracy szkół partnerskich) nawet ze środków rządowych. Realizowaliśmy także kolejne wymiany uczniów i kadry pedagogicznej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-13 i aplikujemy o nowe. Taka aktywna polityka szkoły umożliwia naszym uczniom zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą, wyposaża wychowanków w kluczowe kompetencje radzenia sobie n a rynkach pracy Unii Europejskiej i zwiększa szanse pozyskania w przyszłości atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie.
Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach (np.: "Euroelektra" - Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna - zawody organizowane pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Szkoła oferuje również stypendia dla najlepszych w nauce i w trudnej sytuacji finansowej. W roku szkolnym 2003/2004 otrzymała tytuł "Szkoły z Klasą". Posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, bogate zaplecze dydaktyczne (nowoczesne pracownie komputerowe), możliwość rozwijania zdolności muzyczno - wokalnych, internat dla uczniów spoza Kalisza, nowoczesne - wyremontowane pomieszczenia sal lekcyjnych oraz dwie przestronne sale gimnastyczne - w tym nowoczesny, oddany w 2009 roku kompleks sportowo-rekreacyjny z halą sportową "OLIMPIA", salą fitness oraz profesjonalnie wyposażoną siłownią i bazą sanitarną wraz z Klubem Strzelectwa Sportowego "BURSZTYN".
Proponujemy uzyskiwanie kwalifikacji w zawodach:

- monter sieci i instalacji sanitarnych (nauka trwa 3 lata - klasa 1A);
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (nauka trwa 3 lata - klasa 1B);
- murarz - tynkarz (nauka trwa 3 lata - klasa 1C)NOWY KIERUNEK ;
- zbrojarz - betoniarz (nauka trwa 3 lata - klasa 1D)NOWY KIERUNEK .
Lokalizacja w centrum miasta, blisko tzw. Rogatki. Dojazd autobusami linii:
1, 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5B, 6, 12 (dojście od ul. Harcerskiej i ul. Górnośląskiej)
11, 12, 12A, 15, 16, 17, 18, 19, 19O, 19S, 19E, M (dojście od ul. Ułańskiej i ul.Legionów)

DRZWI OTWARTE

13 kwietnia 2019 w godz. 9.00 - 13.00


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 A G (MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH) PODBUDOWA GIMNAZJUM Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:
• montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
• montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych
i kuchniach,
• definiowania usuwania przyczyn awarii i niedrożności,
• wykonywania prac demontażowych,
• nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
• wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
0
1 B G (MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE) PODBUDOWA GIMNAZJUM Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kształci się na potrzeby budownictwa i pracownika wykwalifikowanego w zawodzie, który potrafi wykonywać prace malarskie i tapicerskie, montować systemy suchej zabudowy, wykonywać roboty posadzkarsko-okładzinowe ale również kształci umiejętności kierowania procesem technologicznym na powierzonym stanowisku pracy. Edukacja gwarantuje uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie głównie w branży budowlanej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje bazę warsztatową z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
7
1 C G (MURARZ- TYNKARZ) PODBUDOWA GIMNAZJUM NOWOŚĆ! Krótki opis zawodu:
Absolwent wykonuje z kamienia, cegły, bloków, pustaków i innych materiałów elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne budynków i budowli oraz prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie, wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Branżowa szkoła zawodowa przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
0
1D G (ZBROJARZ- BETONIARZ) PODBUDOWA GIMNAZJUM NOWOŚĆ! Betoniarz-zbrojarz
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;
4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 461;