Niezalogowany
zmień rozmiar:

TECHNIKUM BUDOWLANO - ELEKTRYCZNE

Adres: RZEMIEŚLNICZA 6
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Janusz Matuszewski
Strona WWW: http://www.zsp2.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsp2.kalisz.pl

Opis oferty:


Nasz wielki sukces: zaszczytny tytuł "Placówka Oświatowa Roku" został przyznany naszemu Technikum Budowlano-Elektrycznemu "Technikum Roku 2012 - Polish Product" podczas uroczystej Gali Finałowej Konkursów Branżowych w warszawskim Hotelu Marriott. Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało to prestiżowe odznaczenie naszej placówce, ponieważ realizujemy swoje priorytety na wielu poziomach: edukacyjnym, zawodowym, artystycznym, prospołecznym i sportowym.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 mają możliwość kształcenia w następujących kierunkach: technik budownictwa, technik budownictwa (klasa mundurowa), technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik informatyk (klasa mundurowa). Uczniowie od wielu lat uczestniczą i zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych, np. Olimpiadzie Wiedzy Budowlanej lub Konkursie "Złota Kielnia". Nasza młodzież bierze udział także w wielu olimpiadach z przedmiotów ogólnych, np. z wiedzy o przedsiębiorczości, Olimpiadzie Teologii Katolickiej, Misyjnej Olimpiadzie Wiedzy o Afryce, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur". Nauczyciele ZSP Nr 2 profesjonalnie przygotowują do matury i do egzaminów na wyższe uczelnie. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach (np.: "Euroelektra" - Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna - zawody organizowane pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Szkoła oferuje również stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz dla tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku szkolnym 2003/2004 nasza placówka otrzymała tytuł "Szkoły z Klasą". Posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, bogate zaplecze dydaktyczne (nowoczesne pracownie komputerowe), możliwość rozwijania zdolności muzyczno - wokalnych, internat dla uczniów spoza Kalisza, nowoczesne, wyremontowane pomieszczenia sal lekcyjnych oraz dwie przestronne sale gimnastyczne - w tym modernistyczny, oddany w 2009 roku kompleks sportowo-rekreacyjny z halą sportową "OLIMPIA", salą fitness oraz profesjonalnie wyposażoną siłownią i bazą sanitarną wraz z Klubem Strzelectwa Sportowego "BURSZTYN".
Szkoła szczyci się wieloma sukcesami sportowymi, np.: zajęciem II miejsca w turnieju piłki nożnej w Pikniku Europejskim, w skali Kalisza drużyny szkolne ZSP2 plasowały się na III miejscu w halowej piłce nożnej i III miejscu w tenisie stołowym, uczniowie z powodzeniem biorą też udział w zawodach lekkoatletycznych i strzeleckich. Wielu naszych uczniów i absolwentów osiąga sukcesy sportowe, międzynarodowe, np.: Marcin Witczak (nasz absolwent) to 2-krotny mistrz Polski w kickboxingu i członek kadry narodowej; Robert Ziętek (nasz absolwent) to Mistrz Świata juniorów w kickboxingu i 2-krotny mistrz Polski w boksie, aktualnie członek kadry narodowej; Adrian Janik (nasz absolwent) także zdobył tytuł Mistrza Polski w kickboxingu. Nasi wychowankowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju i osiągania prawdziwych wyżyn zarówno w karierze zawodowej jak i sportowej.
Lokalizacja w centrum miasta, blisko tzw. Rogatki. Dojazd autobusami linii:
1, 1A, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5B, 6, 12 (dojście od ul. Harcerskiej i ul. Górnośląskiej)

11, 12, 12A, 15, 16, 17, 18, 19, 19O, 19S, 19E, M (dojście od ul. Ułańskiej i ul.Legionów)

DRZWI OTWARTE

13 kwietnia 2019 w godz. 9.00 - 13.00


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 TA G ( TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik architektury krajobrazu przygotowuje uczniów do projektowania i kształtowania krajobrazu: pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazów z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...), prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania, stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
1 TB G (TECHNIK BUDOWNICTWA) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik budownictwa ma szczególne zadanie w rozwoju gospodarczym kraju. Wymaga ciągłego wzmocnienia zawodowego przez systematyczną naukę poznając nowości z zakresu postępu technologicznego, krajowego i zagranicznego, stosowania nowych materiałów budowlanych, nowych konstrukcji i technologii. Technikum budowlane było i jest fundamentalnym kierunkiem nauki w naszej szkole. W ostatnim czasie popyt na „budowlańców” znacznie wzrósł. Nie da się ukryć, że prawdziwi fachowcy, zwłaszcza w branży budowlanej są dzisiaj w cenie. Ucząc się w tym kierunku zdobywasz kompleksową wiedzę i umiejętność w zakresie budownictwa. Uczniowie mają możliwość: Kształcenie się w dobrze wyposażonych pracowniach do zajęć teoretycznych i praktycznych, z przedmiotów ogólnych i zawodowych, korzystania z pracowni multimedialnych i komputerowych, odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
1 TBM G (TECHNIK BUDOWNICTWA- KLASA MUNDUROWA) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik budownictwa, klasa o profilu mundurowym. Ukończenie szkoły o takim zawodzie otwiera drzwi kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, a to wiąże się z prestiżem, wieloma korzyściami i przywilejami. Profil łączy w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych m.in. konstrukcji budowlanych, budownictwa, materiałów i zasobów budowlanych oraz teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. W szkole oraz podczas wspólnych wyjść, czy reprezentowania klasy poza murami placówki, kadet będzie zobowiązany nosić mundur.
Uczniowie będą przygotowani do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych, brać udział w zajęciach organizowanych
w jednostkach wojskowych, zdobędą wiedzę o siłach zbrojnych RP, regulaminach wojskowych, musztrze, wyjeżdżać na tzw. survivale („szkoły życia”), obozy sprawnościowe.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
1 TE G (TECHNIK ELEKTRYK) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik Elektryk to profil który istnieje w naszej szkole od 1989 roku. Ucząc się na tym kierunku uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Czteroletnie Technikum kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu takiego egzaminu absolwent może starać się o wydanie EURO PASS - suplement. Większość absolwentów znajduje miejsce pracy na rynku lokalnym: w Pratt&Whitney, Energa - oddział w Kaliszu oraz w innych mniejszych zakładach, hurtowniach i sklepach przemysłowych.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
32
1 TG G (TECHNIK GEODETA) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik geodeta. Profil ten przygotowuje uczniów do wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych w celu opracowania map o różnym przeznaczeniu, inwentaryzowania obiektów zagospodarowania terenu i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Także geodezyjna obsługa budowy wysokich budynków, wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości może wchodzić w zakres jego pracy. Technik geodeta może być zatrudniony w geodezyjnych firmach państwowych i prywatnych oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na różnych stanowiskach jako wykonawca nieskomplikowanych prac geodezyjnych lub kierownik zespołu geodezyjno - kartograficznego.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
1 TI G (TECHNIK INFORMATYK) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik informatyk. Celem kształcenia zawodowego dla technika informatyka jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Uczniowie będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, oraz administrowania nimi. Odbędą praktyczną naukę zawodu (trwa 4 tygodnie) na terenie Kalisza i okolic w firmach oraz salonach komputerowych, firmach projektowo - reklamowych. Mogą kontynuować edukację na Politechnikach w Poznaniu, Warszawie, Łodzi oraz PWSZ Kalisz.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16
1 TIM G (TECHNIK INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA) PODBUDOWA GIMNAZJUM Technik informatyk, klasa o profilu mundurowym Ukończenie szkoły o takim zawodzie otwiera drzwi kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, a to wiąże się z prestiżem, wieloma korzyściami i przywilejami. Profil łączy w sobie zdobywanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych m.in. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, oraz administrowania nimi jak również teoretycznych i praktycznych zajęć z zakresu funkcjonowania służb mundurowych. W szkole oraz podczas wspólnych wyjść, czy reprezentowania klasy poza murami placówki, kadet będzie zobowiązany nosić mundur.

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
16

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;