Niezalogowany
zmień rozmiar:

TECHNIKUM NR 4

Adres: Częstochowska 99/105
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Mariusz Pawlak
Strona WWW: www.zste.kalisz.pl
E-mail: zstekalisz@wp.pl

Opis oferty:


Technik Mechanik

Uczniowiezdobywają umiejętności z zakresu: komputerowego projektowania przy pomocy CAD/CAM, obsługi aparatury kontrolno- pomiarowej, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług, użytkowania urządzeń mechanicznych i hydraulicznych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych i usługowych związanych z szeroko pojętą mechaniką. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminami kwalifikacji zawodowych nadających tytuł technika.


Technik Elektronik

Będąc technikiem elektronikiem zdobędziesz umiejętności: czytania i wykonywania schematów ideowych, montażowych, posługiwania się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów elektronicznych, montowania, uruchomiania i testowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną, dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Dla najlepszych uczniów organizujemy praktyki w Szwecji. Dla uczniów kształcących się w tym zawodzie organizujemy konkurs elektroniczny. Po skończonej szkole nasi absolwenci bez problemu kontynuują naukę na uczelniach wyższych studiując takie kierunki jak: elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, informatyka, elektrotechnika.

W przypadku dużej liczy chętnych zostanie uruchomiony cały oddział.

Technik Teleinformatyk

Kierunek jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji. W wyniku kształcenia uczeń zdobywa wiedzęi umiejętności z zakresu: budowy komputera, instalowania i administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowania i budowy sieci komputerowych, montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teleinformatycznej, obsługi eksploatacji konserwacji urządzeń sieciowych. absolwent może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne.

W przypadku dużej liczy chętnych zostanie uruchomiony cały oddział.

Technik Informatyk

Technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym wszystkie zagadnienia związane z informatyką. uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: systemów operacyjnych i programów użytkowych, programowania strukturalnego i obiektowego, tworzenia stron www, budowy komputera i sieci komputerowych, multimediów i grafiki komputerowej. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, serwisant, programista. Nauka kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem kwalifikacji zawodowych, nadających tytuł technika.

Technik cyfrowych procesów graficznych( grafik komputerowy)

Technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w kierunku przygotowania publikacji multimedialnych i projektowania mediów graficznych. Zakres umiejętności, wynikający z opisu zawodu zawierają następujące bloki programowe: tworzenie publikacji internetowych, grafika i animacja komputerowa, przygotowanie materiałów do druku, drukowanie cyfrowe, podstawy działalności zawodowej. Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd stron www, prezentacji ulotek, gazet, książek.

Technik Mechatronik

Mechatronika to nauka zajmująca się zastosowaniem elektroniki i informatyki w systemach sterowania i regulacji urządzeń mechanicznych. Zakres umiejętności i treści kształcenia uzyskują w trakcie nauki następujących przedmiotów: elektrotechnika i elektronika, technologie i konstrukcje mechaniczne, układy pneumatyki i hydrauliki. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w zakładach naprawy samochodów, urządzeń medycznych,aparatury kontrolno - pomiarowej.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 A - TECHNIK MECHATRONIK Technik mechatronik

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
4
1 B - TECHNIK MECHANIK Technik mechanik

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
0
1 C - TECHNIK TELEINFORMATYK Technik teleinformatyk

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
0
1 D - TECHNIK INFORMATYK Technik informatyk

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
12
1E - TECHNIK ELEKTRONIK Technik elektronik

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
0
1F - TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Technik cyfrowych procesów graficznych

Przedmioty punktowane: Fizyka, Informatyka, Język polski, Matematyka
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;