Niezalogowany
zmień rozmiar:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

Adres: Wąska 13
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Agata Dziedzic
Strona WWW: www.zs.kalisz.pl
E-mail: zs@um.kalisz.pl

Opis oferty:


W Branżowej Szkole I stopnia nr 7 w roku szkolnym 2019/2020 uruchomione zostaną kierunki: kucharz, sprzedawca, cukiernik, fryzjer, dla których teoretyczna nauka zawodu realizowana jest na terenie szkoły. Możliwe klasy integracyjne - kierunek kształcenia wynikał będzie z zainteresowania uczniów.Uczniowie będą mogli kształcić się również w takich zawodach jak: blacharz samochodowy, cieśla, dekarz, drukarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektronik, elektryk, fotograf, kaletnik, kamieniarz, kominiarz, kowal, krawiec, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, obuwnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler. Od września szkoła oferuje nowe kierunki kształcenia: monter stolarki budowlanej, mechatronik oraz operator obrabiarek skrawających. Zdobycie któregokolwiek z zawodów wymienionych powyżej gwarantuje po ukończeniu szkoły i  uzyskaniu kwalifikacji dobrze płatna pracę. Wybierając jeden z tych zawodów będziesz uczniem klasy wielozawodowej, a kształcenie teoretyczne zawodowe realizować będziesz na  miesięcznych kursach w Centrach Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.  Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się na podstawie umów o pracę podpisanych przez uczniów - młodocianych pracowników z pracodawcami. Dla uczniów, którzy nie podpiszą umów o pracę szkoła może zorganizować modułowe kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach i warsztatach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

W szkole zajęcia teoretyczne zawodowe prowadzone są w specjalistycznych pracowniach, a przedmioty ogólne w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych z dostępem do internetu. Szkoła dysponuje nową, dobrze wyposażoną halą sportową. Jesteśmy szkołą, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale i daje coś niepowtarzalnego - klimat, możliwość rozwijania pasji i uzdolnień w różnych obszarach, przyjaźń na całe życie, życzliwość i otwartość ze strony nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nasi absolwenci należą do elity rzemiosła kaliskiego, wielu z nich szczyci się dyplomami uczelni wyższych. Nauczyciele szkoły z powodzeniem łączą dwa podstawowe aspekty pracy: nauczanie i wychowanie, co skutkuje licznymi zajęciami uatrakcyjniającymi proces edukacji. 

Uczniowie chcący mieć wpływ na wszystko, co dzieje się w szkole; aktywnie działają w samorządzie uczniowskim. Zdolności dziennikarskie rozwijają redagując teksty na stronę www i szkolnego facebooka oraz publikując gazetkę szkolną „Wąsko i na temat”. Chętni biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Podczas przerw młodzież ma dostęp do WiFi. Lekcje wychowania fizycznego realizowane są w nowoczesnym centrum sportowym. Do dyspozycji uczniów jest zarówno sala gimnastyczna, dwie siłownie jak i sala fitness. Budynki szkoły w pełni dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Posiadamy doskonale wyposażone pracownie do nauki zawodu: sprzedawca, kucharz, cukiernik i fryzjer spełniające wymagania do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Współpracujemy z rzemieślnikami zrzeszonymi w cechach, a także lokalnymi firmami. Proponujemy naukę w klasach pod patronatem takich firm jak: Nestle Polska SA, Colian, Com40, Correct, Społem, Werbliński, David Meble, Kaliskie Linie Autobusowe czy Teknia Kalisz. Szkoła współpracuje z Hufcem Pracy w Kaliszu, który pomaga uczniom w znalezieniu praktyk, organizuje zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność lub wspierające w nauce, a także organizuje dla chętnych uczniów wyjazdy za granicę mające na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i językowych.Więcej informacji na stronie www.zs.kalisz.pl


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
CUKIERNIK CUKIERNIK

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka, Plastyka
16
FRYZJER FRYZJER

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka, Plastyka
32
KUCHARZ KUCHARZ

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka, Plastyka
16
SPRZEDAWCA SPRZEDAWCA (klasa integracyjna)

Przedmioty punktowane: Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka
20
WIELOZAWODOWA WIELOZAWODOWA

Przedmioty punktowane: Informatyka, Język angielski, Język polski, Matematyka
64

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;