Niezalogowany
zmień rozmiar:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6

Adres: Wodna 11-13
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Piotrowska-Wągrocka
Strona WWW: www.zsgh.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu to szkoła z wieloletnią tradycją, cieszy się popularnością w środowisku lokalnym. W placówce znajdują się pracownie komputerowe, biblioteka z dostępem do Internetu, siłownia, sauna. Szkoła oferuje kształcenie w trzyletniej branżowej szkole I stopnia w zawodach : kucharz, cukiernik, piekarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, wędliniarz. Młodzież naszej szkoły ma możliwość korzystania z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Działają koła zainteresowań: dietetyczne, wiedzy o żywieniu i żywności, teatralne, informatyczne, przedsiębiorczości, przyjaciół biblioteki, wolontariatu, PTTK, PCK. Ponadto działa: Klub Europejczyka, Klub Historyczny im. Stefana „Grota" Roweckiego, gazetka szkolna „Rudy". Placówka posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe, warsztaty gastronomiczne, które organizują bankiety na wysokim poziomie oraz oferują szeroki asortyment potraw na zamówienie. Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Możemy pochwalić się tytułami: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła dobrego wychowania”, „Szkoła promująca zdrowie", „Szkoła w chmurze", „Szkoła z klasą". Aktywne uczestniczymy w życiu miasta , biorąc udział w różnych uroczystościach i imprezach miejskich. Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne,  międzynarodowe projekty profilaktyczne „Fred Goes Net”, projekty unijne „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", „Erasmus+”, projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dobrych manier”, „Wolność bez nałogów i współuzależnień”. Angażujemy się w działalność charytatywną, uwrażliwiającą młodzież na potrzeby drugiego człowieka.

Zawód: KUCHARZ 

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • poznasz zasady sporządzania potraw, planowania jadłospisów;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie czynności związanych z ekspedycją posiłków oraz przechowywaniem żywności;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • poznasz zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. 

 

 Zawód: CUKIERNIK

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • rozpoznasz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do
  produkcji wyrobów cukierniczych;
 • ocenisz jakość surowców cukierniczych;
 • będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach oraz urządzenia magazynowe;
 • poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją ciasta;
 • poznasz zasady sporządzania wyrobów cukierniczych;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie czynności związanych z produkcją wyrobów cukierniczych;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • poznasz zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu cukierniczego;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.

 

Zawód: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • poznasz  zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji procesów technologicznych;
 • będziesz przestrzegał zasad rozmieszczania surowców i półproduktów oraz
  warunków ich magazynowania;
 • będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładach przemysłu spożywczego;
 • poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • będziesz nadzorował produkcję wyrobów spożywczych.

 

Zawód: wędliniarz

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • wykonasz czynności związane z rozbiorem tusz, półtusz i ćwierćtusz na części zasadnicze;
 • rozpoznasz elementy struktury układu kostnego i mięśniowego zwierząt rzeźnych;
 • zaplanujesz kolejność czynności podczas rozbioru mięsa;
 • będziesz obsługiwał maszyny, urządzenia i sprzęt podczas rozbioru i wykrawania mięsa;
 • dokonasz klasyfikacji produktów mięsnych;
 • dobierzesz odpowiednie metody i techniki wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych;
 • będziesz obsługiwał urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach;
 • ocenisz jakość mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i rozmrażania na podstawie jego wyglądu;
 • dobierzesz surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • zaplanujesz operacje technologiczne produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • ocenisz jakość przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • rozpoznasz wady produkcyjne przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • określisz warunki magazynowania przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • udokumentujesz prawidłowe magazynowanie i dystrybucję przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.

 

Zawód: piekarz

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • rozpoznasz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do
  produkcji wyrobów piekarskich;
 • przyjmiesz dostawy surowców i półproduktów piekarskich zgodnie z procedurami;
 • ocenisz jakość surowców piekarskich;
 • będziesz przestrzegał zasad rozmieszczania surowców i półproduktów piekarskich oraz warunków ich magazynowania;
 • będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach oraz urządzenia magazynowe;
 • poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • określisz rodzaje wyrobów piekarskich oraz sposoby ich sporządzania;
 • dobierzesz i przygotowujesz surowce, dodatki do żywności oraz materiały pomocnicze do produkcji ciasta; 
 • dobierzesz metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;
 • dokonasz oceny organoleptycznej półproduktów i wyrobów piekarskich;
 • zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją ciasta;
 • będziesz rozróżniał i obsługiwał piece piekarskie;
 • dokonasz analizy przemian zachodzących w cieście w trakcie wypieku;
 • wykonasz czynności związane z wypiekiem pieczywa;
 • ocenisz jakość gotowego pieczywa;
 • wykonasz czynności związane ze schładzaniem, konfekcjonowaniem i magazynowaniem wyrobów piekarskich;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.

 


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
C - CUKIERNIK

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1
K - KUCHARZ

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
4
O - OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
P - PIEKARZ

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
W- WĘDLINIARZ

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;