Niezalogowany
zmień rozmiar:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6

Adres: Wodna 11-13
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Piotrowska-Wągrocka
Strona WWW: www.zsgh.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu to szkoła z wieloletnią tradycją, cieszy się popularnością w środowisku lokalnym. Oferta edukacyjna dostosowana jest do zainteresowań uczniów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Atutem "Gastronomika" jest łączenie doświadczenia z nowoczesnością. W placówce znajdują się sale multimedialne, laboratorium chemiczne, pracownie komputerowe, bogato wyposażona biblioteka,siłownia, sauna. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach : kelner, kucharz, cukiernik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, pracownik obsługi hotelowej. Zajęcia praktyczne prowadzone są na warsztatach szkolnych i w lokalnych zakładach. Proponujemy naukę pod patronatem firm Nestle Polska S.A., Colian, Werbliński. Młodzież naszej szkoły ma możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, tabletów, projektorów multimedialnych, monitorów i tablic interaktywnych oraz z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Ponadto placówka posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne, które organizują bankiety na wysokim poziomie oraz oferują szeroki asortyment potraw na zamówienie. Dodatkowymi udogodnieniami są: szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny i duży parking. Uczniowie  odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Szkoła jest organizatorem Wielkopolskiego Konkursu Profesjonalny Kelner - kluczem do sukcesu zawodowego. Możemy pochwalić się tytułami: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła dobrego wychowania”, Szkoła promująca zdrowie", Szkoła w chmurze", Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy". Aktywne uczestniczymy w życiu miasta , biorąc udział w różnych uroczystościach i imprezach miejskich. Realizujemy innowacje pedagogiczne, międzynarodowe projekty profilaktyczne „Fred Goes Net”, projekty unijne „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów.Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", „Erasmus+”, projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dobrych manier”, „Wolność bez nałogów i współuzależnień”, "Moje finanse-moja przyszłość". Angażujemy się w działalność charytatywną, uwrażliwiającą młodzież na potrzeby drugiego człowieka.  Co roku nasi uczniowie są wolontariuszami WOŚP. Tradycją szkoły są imprezy: Światowy Dzień Żywności, Walentynki z Profilaktyką, Światowy Dzień Zdrowia, Sportu i Turystyki, wywiadówki integracyjne, wyjazdy do kina, teatru, opery wspólnie z rodzicami, absolwentami, pracodawcami. Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kompetencjach zawodowych, wielu z nich posiada tytuł egzaminatora OKE. Uczniowie mają możliwość  uczestniczenia w różnorodnych  zajęciach pozalekcyjnych, zdobywają dodatkowe kwalifikacje, kończąc, m.in.kurs baristyczny, kurs barmański, kurs kelnerski.  Młodzież w ramach nawiązanej współpracy ma możliwość wyjazdu zagranicznego na staż zawodowy. Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza im. Jana Pawła II. Absolwent kończąc szkołę będzie mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe, zdać egzamin zawodowy, kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub podjąć pracę.


Zawód: KELNER - innowacja pedagogiczna: barman

Wybierając ten zawód :

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych oraz z obsługą wszelkiego rodzaju imprez gastronomicznych;
 • nauczysz się nakrywać stół oraz sporządzać potrawy;
 • wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu specjalności baristy i barmana;
 • zaplanujesz czynności związane z obsługą gości;
 • dobierzesz urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów;
 • nabędziesz umiejętności organizacji i obsługi przyjęć okolicznościowych;
 • zaplanujesz działania związane z promocją usług gastronomicznych;
 • zastosujesz programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.


Zawód: KUCHARZ - innowacja pedagogiczna: food design projektowanie kulinarne

Wybierając ten zawód:

 • poznasz zasady sporządzania potraw, planowania jadłospisów;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie czynności związanych z ekspedycją posiłków oraz przechowywaniem żywności;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • poznasz zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. 

 

 Zawód: CUKIERNIK - innowacja pedagogiczna: food design projektowanie wyrobów cukierniczych, klasa patronacka Colian

Wybierając ten zawód:

 • rozpoznasz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane do
  produkcji wyrobów cukierniczych;
 • ocenisz jakość surowców cukierniczych;
 • będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w magazynach oraz urządzenia magazynowe;
 • poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją ciasta;
 • poznasz zasady projektowania wyrobów cukierniczych;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie czynności związanych z produkcją wyrobów cukierniczych;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • poznasz zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu cukierniczego;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów.

 

Zawód: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - klasa patronacka firm Nestle,Colian

Wybierając ten zawód:

 • poznasz  zasady obsługi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego;
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji procesów technologicznych;
 • będziesz przestrzegał zasad rozmieszczania surowców i półproduktów oraz
  warunków ich magazynowania;
 • będziesz obsługiwał sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładach przemysłu spożywczego;
 • poznasz procedury zapewnienia jakości zdrowotnej żywności;
 • zaplanujesz operacje technologiczne związane z produkcją;
 • będziesz monitorował krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), które mają wpływ na bezpieczeństwo gotowych wyrobów;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • będziesz nadzorował produkcję wyrobów spożywczych.

 


Zawód: PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Wybierając ten zawód:

 •  poznasz tajniki planowania i realizacji usług w recepcji;
 •  zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • poznasz zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
 • poznasz rodzaje usług hotelarskich. 

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
C - CUKIERNIK

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
H - PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
K - KELNER

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
KU - KUCHARZ

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
32
O - OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;