Niezalogowany
zmień rozmiar:

TECHNIKUM NR 6

Adres: Wodna 11-13
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Piotrowska-Wągrocka
Strona WWW: www.zsgh.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu to szkoła z wieloletnią tradycją, cieszy się popularnością w środowisku lokalnym. Oferta edukacyjna dostosowana jest do zainteresowań uczniów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Atutem "Gastronomika" jest łączenie doświadczenia z nowoczesnością. W placówce znajdują się sale multimedialne, laboratorium chemiczne, pracownie komputerowe, bogato wyposażona biblioteka,siłownia, sauna. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik technologii żywności. Praktyki zawodowe prowadzone są we współpracy z lokalnymi pracodawcami. Proponujemy naukę pod patronatem firm Nestle Polska S.A., Colian, Werbliński. Młodzież naszej szkoły ma możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu, tabletów, projektorów multimedialnych, monitorów i tablic interaktywnych oraz z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Ponadto placówka posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe, warsztaty szkolne, które organizują bankiety na wysokim poziomie oraz oferują szeroki asortyment potraw na zamówienie. Dodatkowymi udogodnieniami są: szafki uczniowskie, dziennik elektroniczny i duży parking. Uczniowie  odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Szkoła jest organizatorem Wielkopolskiego Konkursu Profesjonalny Kelner - kluczem do sukcesu zawodowego. Możemy pochwalić się tytułami: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła dobrego wychowania”, Szkoła promująca zdrowie", Szkoła w chmurze", Szkoła z klasą", "Szkoła bez przemocy". Aktywne uczestniczymy w życiu miasta , biorąc udział w różnych uroczystościach i imprezach miejskich. Realizujemy innowacje pedagogiczne, międzynarodowe projekty profilaktyczne „Fred Goes Net”, projekty unijne „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów.Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", „Erasmus+”, projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dobrych manier”, „Wolność bez nałogów i współuzależnień”, "Moje finanse-moja przyszłość". Angażujemy się w działalność charytatywną, uwrażliwiającą młodzież na potrzeby drugiego człowieka.  Co roku nasi uczniowie są wolontariuszami WOŚP. Tradycją szkoły są imprezy: Światowy Dzień Żywności, Walentynki z Profilaktyką, Światowy Dzień Zdrowia, Sportu i Turystyki, wywiadówki integracyjne, wyjazdy do kina, teatru, opery wspólnie z rodzicami, absolwentami, pracodawcami. Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele o wysokich kompetencjach zawodowych, wielu z nich posiada tytuł egzaminatora OKE. Uczniowie mają możliwość  uczestniczenia w różnorodnych  zajęciach pozalekcyjnych, zdobywają dodatkowe kwalifikacje, kończąc, m.in.kurs baristyczny, kurs barmański, kurs kelnerski.  Młodzież w ramach nawiązanej współpracy ma możliwość wyjazdu zagranicznego na staż zawodowy. Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Najlepsi uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Miasta Kalisza im. Jana Pawła II. Absolwent kończąc szkołę będzie mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe, zdać egzamin maturalny, a zdobyta wiedza pozwoli na kontynuację nauki na studiach wyższych lub podjęcie pracy.

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - innowacja pedagogiczna: dietetyka

Wybierając ten zawód:

 • poznasz zasady organizowania imprez okolicznościowych, planowania jadłospisów, dekorowania stołów;
 • rozróżnisz metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie dietetyki;
 • poznasz  wiedzę niezbędną do zarządzania firmą;
 • wzbogacisz wiedzę w zakresie sporządzania, ekspedycji potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych;
 • sklasyfikujesz żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 • dobierzesz warunki do przechowywania i utrwalania żywności;
 • będziesz prawidłowo użytkował sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

Zawód: TECHNIK HOTELARSTWA  - innowacja pedagogiczna: menadżer hotelu

Wybierając ten zawód:

 •  poznasz tajniki planowania i realizacji usług w recepcji;
 •  zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • wzbogacisz swoje umiejętności w zakresie techniki pracy biurowej, stosowania nowoczesnych programów komputerowych;
 • zastosujesz instrumenty promocji usług hotelarskich;
 • poznasz zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
 • sporządzisz dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
 • będziesz potrafił dokonać rezerwacji usług hotelarskich, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
 • sporządzisz dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości. 

Zawód: TECHNIK USŁUG KELNERSKICH - innowacja pedagogiczna: barista,barman

Wybierając ten zawód :

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych oraz z obsługą wszelkiego rodzaju imprez gastronomicznych;
 • nauczysz się nakrywać stół oraz sporządzać potrawy;
 • wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu specjalności baristy i barmana;
 • zaplanujesz czynności związane z obsługą gości;
 • dobierzesz urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów;
 • nabędziesz umiejętności organizacji i obsługi przyjęć okolicznościowych;
 • zaplanujesz działania związane z promocją usług gastronomicznych;
 • zastosujesz programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.

Zawód: TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - innowacja pedagogiczna: zarządzanie jakością żywności

Wybierając ten zawód:

 • przygotujesz  proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji;
 • opracujesz nowe  asortymenty produktów żywnościowych;
 • obsłużysz  maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 • będziesz nadzorował  procesy technologiczne w przetwórstwie spożywczym;
 • zaprojektujesz nowe receptury i wprowadzisz je do produkcji;
 • dobierzesz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
 • będziesz nadzorował przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
 • dobierzesz sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;
 • wykonasz badania fizykochemiczne żywności oraz dokonasz ich analizy;
 • rozliczysz zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • zastosujesz przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności;
 • poznasz zasady zarządzania jakością żywności.

Zawód: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - innowacja pedagogiczna: pilot wycieczek

Wybierając ten zawód:

 • poznasz zasady opracowania programów imprez i ofert turystycznych;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie promowania usług turystycznych, kalkulowania kosztów;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • wzbogacisz wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, Europy i Świata;
 • dobierzesz usługi turystyczne do potrzeb klientów;
 • sporządzisz programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
 • dokonasz kalkulacji kosztów usług turystycznych;
 • będziesz korzystał ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
 • zastosujesz metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
 • opracujesz dokumentację związaną z zamawianiem oraz realizacją usług i imprez turystycznych.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TH - TECHNIK HOTELARSTWA rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
TK - TECHNIK USŁUG KELNERSKICH rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
TT - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
TTŻ - TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI rozszerzenia: chemia, język angielski

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
16
TŻ A - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH rozszerzenia: biologia, język angielski

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
32
TŻ B - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
32

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;