Niezalogowany
zmień rozmiar:

TECHNIKUM NR 6

Adres: Wodna 11-13
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Piotrowska-Wągrocka
Strona WWW: www.zsgh.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsgh.kalisz.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" w Kaliszu to szkoła z wieloletnią tradycją, cieszy się popularnością w środowisku lokalnym. W placówce znajdują się pracownie komputerowe, biblioteka z dostępem do Internetu, siłownia, sauna. Szkoła oferuje kształcenie w czteroletnich technikach w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności. Młodzież naszej szkoły ma możliwość korzystania z nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Działają koła zainteresowań: dietetyczne, wiedzy o żywieniu i żywności, teatralne, informatyczne, przedsiębiorczości, przyjaciół biblioteki, wolontariatu, PTTK, PCK. Ponadto działa: Klub Europejczyka, Klub Historyczny im. Stefana „Grota" Roweckiego, gazetka szkolna „Rudy". Placówka posiada specjalistyczne pracownie przedmiotowe, warsztaty gastronomiczne, które organizują bankiety na wysokim poziomie oraz oferują szeroki asortyment potraw na zamówienie. Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Możemy pochwalić się tytułami: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła dobrego wychowania”, Szkoła promująca zdrowie", Szkoła w chmurze", Szkoła z klasą". Aktywne uczestniczymy w życiu miasta , biorąc udział w różnych uroczystościach i imprezach miejskich. Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne, międzynarodowe projekty profilaktyczne „Fred Goes Net”, projekty unijne „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów.Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", „Erasmus+”, projekty edukacyjne „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła dobrych manier”, „Wolność bez nałogów i współuzależnień”. Angażujemy się w działalność charytatywną, uwrażliwiającą młodzież na potrzeby drugiego człowieka. Kończąc szkołę będziesz mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe, zdać egzamin maturalny, a zdobyta wiedza pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę. Młodzież w ramach nawiązanej współpracy przez szkołę ma możliwość wyjazdu zagranicznego na staż zawodowy.

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym :

 • poznasz zasady organizowania imprez okolicznościowych, planowania jadłospisów, dekorowania stołów;
 • rozróżnisz metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej z obsługą konsumenta;
 • poznasz  wiedzę niezbędną do zarządzania firmą;
 • wzbogacisz wiedzę w zakresie sporządzania, ekspedycji potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych;
 • sklasyfikujesz żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 • dobierzesz warunki do przechowywania i utrwalania żywności;
 • będziesz prawidłowo użytkował sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

Zawód: TECHNIK HOTELARSTWA

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym :

 •  poznasz tajniki planowania i realizacji usług w recepcji;
 •  zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • wzbogacisz swoje umiejętności w zakresie techniki pracy biurowej, stosowania nowoczesnych programów komputerowych;
 • zastosujesz instrumenty promocji usług hotelarskich;
 • poznasz zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
 • sporządzisz dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
 • będziesz potrafił dokonać rezerwacji usług hotelarskich, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
 • sporządzisz dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości. 

Zawód: KELNER

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym :

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności związane z profesjonalną i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych oraz z obsługą wszelkiego rodzaju imprez gastronomicznych;
 • nauczysz się nakrywać stół oraz sporządzać potrawy;
 • wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu podstaw żywienia człowieka;
 • zaplanujesz czynności związane z obsługą gości;
 • dobierzesz urządzenia, bieliznę i zastawę stołową oraz sprzęt serwisowy do podawania potraw i napojów;
 • wykonasz usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;
 • zaplanujesz działania związane z promocją usług gastronomicznych;
 • zastosujesz programy komputerowe wspomagające rozliczanie usług gastronomicznych.

Zawód: TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • przygotujesz  proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji;
 • opracujesz nowe  asortymenty produktów żywnościowych;
 • obsłużysz  maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 • będziesz nadzorował  procesy technologiczne w przetwórstwie spożywczym;
 • zaprojektujesz nowe receptury i wprowadzisz je do produkcji;
 • dobierzesz surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
 • będziesz nadzorował przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
 • dobierzesz sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;
 • wykonasz badania fizykochemiczne żywności oraz dokonasz ich analizy;
 • rozliczysz zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 • zastosujesz przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.

Zawód: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Wybierając ten zawód zdobędziesz umiejętności, dzięki którym:

 • poznasz zasady opracowania programów imprez i ofert turystycznych;
 • zdobędziesz wiadomości i umiejętności w zakresie promowania usług turystycznych, kalkulowania kosztów;
 • zorganizujesz i poprowadzisz działalność gospodarczą;
 • wzbogacisz wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, Europy i Świata;
 • dobierzesz usługi turystyczne do potrzeb klientów;
 • sporządzisz programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
 • dokonasz kalkulacji kosztów usług turystycznych;
 • będziesz korzystał ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
 • zastosujesz metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
 • opracujesz dokumentację związaną z zamawianiem oraz realizacją usług i imprez turystycznych.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
TH - TECHNIK HOTELARSTWA rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0
TK - KELNER rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1
TT - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
2
TTŻ - TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI rozszerzenia: chemia, język angielski

Przedmioty punktowane: Chemia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
1
TŻ A - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH rozszerzenia: biologia, język angielski

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
6
TŻ B - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH rozszerzenia: geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język niemiecki
0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 420;