Niezalogowany
zmień rozmiar:

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Aneta Justyńska
Strona WWW: www.zs9.kalisz.pl
E-mail: zs9@zs9.kalisz.pl

Opis oferty:


VII Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu oferuje w roku szkolnym 2019/2020 klasy mistrzostwa sportowego oraz klasy ogólnokształcące.

Klasy mistrzostwa sportowego o profilach:

- piłka siatkowa dla dziewcząt i chłopców,

- piłka ręczna dla chłopców/ różne dyscypliny dla dziewcząt i chłopców,

- piłka nożna dla chłopców.

Klasy ogólnokształcące:

- z przedmiotami wiodącymi język angielski lub język niemiecki, wiedza o społeczeństwie,

- z przedmiotami wiodącymi język polski, język angielski, geografia.    

            Języki obce w liceum: język angielski i język niemiecki.


Szkoła Mistrzostwa Sportowego (VII LO SMS) tworzy warunki optymalne zarówno dla nauki, jak i treningu sportowego. Atutem szkoły jest mała liczba uczniów w oddziałach mistrzostwa sportowego, co sprzyja miłej, przyjaznej atmosferze. Nauczyciele mają świadomość, że sport jest priorytetem w liceum SMS i wspierają uczniów, m.in. organizują zajęcia wyrównujące zaległości z powodu udziału w zawodach.

Szkoła zapewnia uczniom rozwój umiejętności sportowych na najwyższym poziomie. Przy realizacji programu sportowego w klasach SMS liceum współpracuje z Energa MKS Kalisz (siatkówka oraz piłka ręczna) oraz KKS Kalisz (piłka nożna). Oferujemy 16 godzin wychowania fizycznego, w tym 13 godzin treningu specjalistycznego (w zależności od uprawianej dyscypliny: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna).

Program szkolenia zakłada naukę umiejętności techniczno-taktycznych, prawidłowy rozwój cech motorycznych, wychowanie przez sport, umożliwienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w zorganizowanej grupie (obozy sportowe), udział w rozgrywkach sportowych (szkolnych i klubowych), turniejach i treningach.

Do podjęcia nauki w naszym liceum zachęcamy także młodych sportowców trenujących inne dyscypliny. Jesteśmy placówką, która dopasuje plan zajęć i program nauczania do treningów uczniów w różnych klubach sportowych.

VII LO SMS mieści się w nowoczesnym budynku, dysponuje doskonałą bazą sportową, na którą składają się: szkolna sala sportowa, Hala Arena z siłownią i sauną, boiska sportowe (boiska do plażowej piłki siatkowej, do piłki nożnej, koszykowej, kort tenisowy, bieżnia i skocznia). W ramach zajęć sportowych uczniowie korzystają z basenu w kaliskim Aquaparku.

Dodatkowe atuty:

- uczniom spoza Kalisza zapewniamy miejsca w bursie,

- przy szkole funkcjonuje stołówka szkolna,

- współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu.

 

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego jest:

- bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza,

- pisemna zgoda rodziców,

- duża sprawność fizyczna,

- zamiłowanie do sportu,

- umiejętność godzenia treningów i nauki.

            O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego decydują następujące kryteria:

- pomyślne zaliczenie prób sprawności fizycznej,

- oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w szczególności: z języka polskiego, matematyki, geografii/biologii i wychowania fizycznego,

- liczba punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Ważne terminy związane z rekrutacją:

- złożenie dokumentów do VII LO SMS od 13 maja do 31 maja do godz. 15.00,

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej przez trenera do 7 czerwca.  

Szczegóły będą publikowane na stronie internetowej: http://www.zs9.kalisz.pl/

Chcesz wyczynowo uprawiać sport? VII Liceum Ogólnokształcące SMS jest miejscem dla Ciebie!

 

Dla uczniów, którzy nie wiążą swojej przyszłości ze sportem, proponujemy naukę w klasach ogólnych. Będziemy korzystać z tradycji i doświadczeń Gimnazjum nr 9, które przez lata było liderem wśród placówek oświatowych w Kaliszu i Wielkopolsce.

Oferujemy doskonałe warunki do nauki. Szkoła dysponuje 21 izbami lekcyjnymi ogólnodostępnymi oraz 6 pracowniami (2 komputerowe z dostępem do Internetu, 2 językowe, 1 fizyko/chemiczną i 1 biologiczną). Jest również aula na 240 miejsc, wyposażona w sprzęt audiowizualny i multimedialny oraz skomputeryzowana biblioteka i czytelnia. Każda klasa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt; laptop z dostępem do Internetu, telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon. We wszystkich salach są projektory multimedialne, a w 13 tablice interaktywne. Od wielu lat w szkole funkcjonuje e-dziennik. Każdy uczeń ma własną szafkę na obuwie zmienne i odzież.

Młodzież otoczona jest opieką psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzone są:
- zajęcia wyrównawcze,

- doradztwo zawodowe,

- zajęcia przygotowujące do egzaminów oraz konkursów.

Realizowany jest program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Szkoła wspiera uzdolnienia i talenty uczniów, oferując szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, m.in. teatr „Zgrzyt”, zespół taneczny, zespół muzyczny, chór, warsztaty dziennikarskie, języki obce, koła zainteresowań (matematyczne, chemiczne, informatyczne, biologiczne). Uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności społecznych poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i wolontariacie szkolnym. Szkoła organizuje wymianę międzynarodową z placówkami w Hamm (Niemcy) i Preston (Wielka Brytania).  

Zapewniamy naszym uczniom wysoki poziom nauczania oraz bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji. Nasza młodzież osiąga doskonałe wyniki egzaminów na zakończenie szkoły (wyższe od miasta, okręgu i kraju). Mamy blisko 40 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych (m.in. z historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego). Stawiamy na kompetencje językowe, dlatego w liceum we wszystkich klasach język angielski jest na poziomie rozszerzonym.

Istotnym atutem VII LO SMS jest jednozmianowość!

Termin składania dokumentów – od 13 maja do 31 maja do godz. 15.00

Szczegóły na stronie internetowej: http://www.zs9.kalisz.pl/

 

 
 Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
I AS KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA SIATKOWA DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW obowiązuje test sprawności fizycznej; przedmioty wiodące: język angielski, biologia

Przedmioty punktowane: Biologia, Język polski, Matematyka, Wychowanie fizyczne
28
I BN KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW obowiązuje test sprawności fizycznej; przedmioty wiodące: język angielski, geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka, Wychowanie fizyczne
20
I BR KLASA SPORTOWA O PROFILU PIŁKA RĘCZNA DLA CHŁOPCÓW obowiązuje test sprawności fizycznej; przedmioty wiodące: język angielski, geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Język polski, Matematyka, Wychowanie fizyczne
20
I C OGÓLNA klasa ogólna z przedmiotami wiodącymi: język angielski lub język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: Język angielski, Język polski, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie
32
I D OGÓLNA klasa ogólna z przedmiotami wiodącymi: język polski, język angielski, geografia

Przedmioty punktowane: Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka
32

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 458;